ဘားအံ၊ျမ၀တီမွတစ္ဆင့္ ထိုင္းနယ္စပ္ကို ေျပာင္းေတြအမ်ားအျပားတင္ပို႔ေနရတာေၾကာင့္ ဘားအံ၊ ျမ၀တီတြဲကား တန္ဆာခေတြ ေစ်းတက္လာတယ္လို႔ သိရပါတယ္။တရုတ္ကို ေျပာင္းနဲ႔သၾကားေတြ မတင္ပို႔ရေတာ့တဲ့အတြက္ ေျပာင္းေတြကိုဘားအံ၊ ျမ၀တီမွတစ္ဆင့္ ထုိင္းနယ္စပ္ကို ေၿပာင္းလဲတင္ပို႔ေနရတယ္လုိ႔သိရပါတယ္။ဒါ့ေၾကာင့္ ရန္ကုန္မွ ဘားအံ၊ ေမာ္လျမိဳင္ကို အရင္က တန္ဆာခ တစ္တန္ကို က်ပ္(၂၀၀၀၀)ရွိရာကေန (၂၅၀၀၀)ထိေစ်းတက္လာတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ရန္ကုန္မွ ျမ၀တီကိုေတာ့ ကုန္တစ္တန္ကို ေငြက်ပ္ (၂၈၀၀၀)မွ (၃၀၀၀၀)ထိ ေပါက္ေစ်းရွိတယ္လုိ႔သိရပါတယ္။ ဒါဟာ ေျပာင္းေတြအမ်ားအျပား သယ္ပို႔ရတာေၾကာင့္ ကုန္ကားေတြရွားလာၿပီး ပံုမွန္တင္ပို႔ေနတဲ့ သံေခ်ာင္း၊ စားေသာက္ ကုန္ပစၥည္းေတြအတြက္လည္း သယ္ယူပို႔ေဆာင္ခ တက္လာတာျဖစ္တယ္လု႔ိ သိရပါတယ္။

ေျပာင္းေတြကို ရန္ကုန္ကေန ဘားအံ၊ျမ၀တီကို သယ္ယူပို႔ေဆာင္တာရွိသလို ေျပာင္းထြက္ရွိရာေဒသေတြျဖစ္တဲ့ ရွမ္းျပည္နယ္နဲ႔ ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီးတုိ႔မွလည္း တုိက္ရိုက္ ဘားအံ၊ ျမ၀တီကို ပို႔ေဆာင္ရတာေတြလည္းရွိေနတယ္လို႔  သိရပါတယ္။ဘားအ၊ံျမ၀တီတန္ဆာခေတြကေတာ့ ေျပာင္းထြက္ရွိမႈနည္းသြားမွသာ တန္ဆာခေစ်းႏႈန္းေတြ ျပန္က်ႏုိင္မယ္လို႔သိရပါတယ္။က်န္တုိင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္အသီးသီးကို သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေနရတဲ့ ကုန္စည္သယ္ေဆာင္ခေတြကေတာ့ အတက္အက် မရွိဘဲ ပံုမွန္အေနအထားသာရွိေနၿပီး မူဆယ္တန္ဆာခေစ်းတစ္ခုသာ ေစ်းအက်မွာရွိေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 

 

Related News