ျမန္မာႏိုင္ငံ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ဗဟိုဌာန(MPC)မွာ ၿပီးခဲ့တဲ့ (၂၀၁၃)ခုႏွစ္မွ (၂၀၁၆)မတ္လအတြင္း ေဆြးေႏြးခဲ႔တဲ႔ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲအေၾကာင္းအရာေတြကုိ ေဆာင္းပါး(၆၅)ပုဒ္ေရးသားျပီး ထုတ္ေ၀တဲ႔ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္း စာအုပ္ကုိ  ဒီဇင္ဘာ (၂၂)ရက္ကOrchid Hotel မွာ မိတ္ဆက္ခဲ့ပါတယ္။။ အဲ့ဒီစာအုပ္မွာ ေခါင္းစဥ္အေနနဲ႔ (၇)ခုပါ၀င္ၿပီး အဂၤလိပ္၊ ျမန္မာ(၂)မ်ဳးိစလုံးနဲ႔ ဥေရာပသမဂၢ(EU) မွ အကုန္က်ခံထုတ္ေ၀ေပးတာျဖစ္ပါတယ္။ဒီၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းစာအုပ္ အုပ္ေရ (၃၀၀၀)ကို အခမဲ့ထုတ္ေ၀ေပးတာျဖစ္ၿပီး ဒီစာအုပ္မွာပါ၀င္တဲ့ အေၾကာင္းအရာအခ်ဳိ႕ကို အခုလို ေျပာျပခဲ့ပါတယ္။ဒီစာအုပ္ကို အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္၊ လႊတ္ေတာ္၊ လက္နက္ကိုင္တုိင္းရင္းသားအင္အားစုမ်ားအျပင္ တျခားစိတ္၀င္စားသူေတြ ဖတ္ႏိုင္ေအာင္ ျမန္မာလိုပါ အခမဲ႔ေ၀ငွေပးမွာျဖစ္ၿပီး အဂၤလိပ္ဘာသာနဲ႔ကေတာ့ သံတမန္ေတြ၊ ႏုိင္ငံတကာ NGO  အဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႔ တကၠသိုလ္ေတြကို ျဖန္႔ေ၀ေပးမွာၿဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။လာမယ့္ ဇန္န၀ါရီလမွာလည္း ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မွ သင္ခန္းစာမ်ားဆိုတဲ့ စာအုပ္ထုတ္ေ၀သြားဖို႔ရွိတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ 

 

Related News