ၪာဏ္ရည္မသန္စြမ္းသူေတြ ကိုယ္ထူကိုယ္ထရပ္တည္ႏိုင္ေအာင္ လက္မႈလုပ္ငန္းနဲ႔ ကုန္ထုတ္နည္းပညာေတြကို အနာဂတ္ၾကယ္ပြင့္ေလးမ်ား ၪာဏ္ရည္မသန္စြမ္းသူမ်ား ကိုယ့္အားကိုယ့္ ကိုအဖြဲ႕မွ သင္ၾကားေပးေနတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ အသက္(၂၅)ႏွစ္အရြယ္ မသဲစုမိုးဟာ ၪာဏ္ရည္မသန္စြမ္းသူတစ္ေယာက္ပါ။ သူဟာ  အနာဂတ္ၾကယ္ပြင့္ေလးမ်ား ၪာဏ္ရည္မသန္စြမ္းသူမ်ား ကိုယ့္အားကိုယ့္ကိုအဖြဲ႕ကို မေရာက္ခင္ ကကိုယ့္လိုအပ္ခ်က္ကို ကိုယ္တိုင္မလုပ္ႏိုင္ခဲ့တဲ့အေျခအေနပါ။အခုေတာ့ ဒီအဖြဲ႕ကိုေရာက္ၿပီးမွ  ေပါင္းသင္းဆက္ ဆံေရးေကာင္းမြန္လာသလိုလက္မႈပညာ ေတြကို လည္း၀င္ေငြရရွိသည္ထိေကာင္းစြာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ မသဲစုမိုးရဲ႕မိခင္ကေတာ့ မသန္စြမ္းျဖစ္တဲ့ သူသမီးငယ္အနာဂါတ္အတြက္အၿမဲစိုးရိမ္ပူပန္ ခဲ့ရေပမဲ့ အခုေနာက္ပိုင္းကိုယ္တိုင္ရပ္တည္ႏိုင္စြမ္းရွိလာလို႔အတိုင္းအတာတရပ္အထိ စိတ္ခ်မႈ ျဖစ္လာေစတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။အနာဂတ္ၾကယ္ပြင့္ေလးမ်ား ၪာဏ္ရည္မသန္စြမ္းသူမ်ား ကိုယ့္အားကိုယ့္ကိုအဖြဲ႕ကေတာ့ ၪာဏ္ရည္မသန္စြမ္းသူေတြလက္မႈပစၥည္းမ်ားထုတ္လုပ္တာေတြဆပ္ျပာရည္ထုတ္လုပ္ တာေတြ မ်က္ႏွာသစ္ဆပ္ျပာထုတ္လုပ္တာေတြကို လြန္ခဲ့တဲ့ ၇ ႏွစ္ကတည္းကစတင္သင္ၾကားေပးေနတာပါ။ လက္ရွိဒီအဖြဲ႕မွာ ၪာဏ္ရည္မသန္စြမ္းသူ အေယာက္(၃၀)ရွိပါတယ္။ သူတို႔ေတြကို ၀င္ေငြရရွိေအာင္၊ ေငြေၾကးသုံးစြဲတတ္ေရာက္ ၪာဏ္ရည္မသန္စြမ္းသူမ်ာရဲ႕ လြတ္လပ္မႈနဲ႔ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုးတတ္ေအာင္ သင္ၾကားေပးေနတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

Related News