မႏၱေလး၊ ေအာင္ေျမသာစံၿမိဳ႕နယ္က အမွတ္(၂) အေျခခံပညာ အထက္တန္းေက်ာင္း စတုတ္ၳအႀကိမ္ေျမာက္ ျမတ္ဆရာပူေဇာ္ပြဲကို ဒီဇင္ဘာလ ၂၅ရက္က က်င္းပပါတယ္။ အရင္  ၿမိဳ႕မ၊ အလက၊ စိန္႔ပီတာ ဆိုတဲ႔ အမည္ကေန အခု အမွတ္(၂) အေျခခံပညာ အထက္တန္း ေက်ာင္းျဖစ္လာတာပါ။ ဒီေက်ာင္းစတင္တင္ေထာင္ခဲ့ကတည္းက ဆရာဆရာမေတြနဲ႕ လက္ရွိအသက္ ၆၀ျပည့္ၿပီးတဲ့ ဆရာ၊ ဆရာမေတြကို ကန္ေတာ့ခဲ့ံၿပီး ေက်ာင္းအုပ္ဆရာဆရာမ ၈ဦး၊ စာသင္သားဆရာ ဆရာမ ၇၄ ဦးကို ကန္ေတာ့ၾကတာပါ။ အမွတ္(၂)အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္းက ဆရာဆရာမ ေဟာင္းေတြမွာ အသက္ ၈၀ေက်ာ္သူေတြလည္းရွိလာတဲ႔ အတြက္ ဆရာ၊ ဆရာမ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္ေရး အသင္းအဖြဲ႕ကိုလဲ ဒီပြဲမွာ တည္ေထာင္ၿပီးၿပီလုိ႔ သိရပါတယ္။ဒီဆရာ ဆရာမေတြအတြက္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္တဲ့အသင္းအဖြဲ႕ကို ေနာက္ႏွစ္ ဆရာကန္ေတာ့ပြဲ အတြက္ ႀကိဳတင္ဖြဲ႕စည္းတာလည္းျဖစ္ပါတယ္။ 

 

Related News