လူရည္ခၽြန္ (၁၉၆၄-၈၈)အဖြဲ႕ရဲ႕ ႏွစ္ပတ္လည္ညီလာခံကို ဒီဇင္ဘာလ (၂၈)ရက္က ျပည္လမ္းရွိ ေဆးတကၠသုိလ္ (၁)မွာ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ လူရည္ခၽြန္အဖြဲ႕ကို (၂၀၁၄)ခုႏွစ္က စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့တာျဖစ္ၿပီး အခုဆိုရင္ေတာ့ အဖြဲ႕၀င္ေပါင္း (၁၂၀၀)ခန္႔ရွိေနၿပီျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။လူရည္ခၽြန္အဖြဲ႕ဟာ စတင္ဖြဲ႕စည္းခ်ိန္ကစတင္ၿပီး အခုလက္ရွိအခ်ိန္ထိ ပညာသင္ေထာက္ပံ့ ေၾကးဆုမ်ား ေပးအပ္ျခင္း၊ လူရည္ခ်ြန္ကုသုိလ္ျဖစ္ အခမဲ့ေဆးခန္းဖြင့္လွစ္ထားျခင္း၊ နယ္လွည့္က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း စတာေတြကို လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ 

Related News