ျပည္တြင္းတကၠသိုလ္ေတြမွာအဂၤလိပ္စာသင္ၾကားေနတဲ့ ဆရာ၊ဆရာမေတြကို အေမရိကန္ႏိုင္ငံက အဂၤလိပ္စာသင္ၾကားေရးဆိုင္ရာ အထူးၿပဳပါေမာကၡေတြက ဇန္န၀ါရီ (၂)ရက္ေန႔ကေန (၃)ရက္ေန႔အထိလာေရာက္ သင္တန္းေပးေနတာပါ။ သင္တန္းဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားကို ဇန္န၀ါရီလ (၂)ရက္က ရန္ကုန္ နည္းပညာတကၠသိုလ္မွာ ၿပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ဒီသင္တန္းမွာေတာ့ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၊ ေရးတကၠသိုလ္က ပါေမာကၡေဒါက္တာ ေဒၚ၀င္း၀င္းၾကည္အပါအ၀င္ ပါေမာကၡ (၆)ဦးကလာေရာက္ သင္တန္းပို႔ခ်ေနတာပါ။

သင္တန္းမွာ လာေရာက္သင္ၾကားမယ့္ ဆရာေတြကသူတို႔ရဲ႕ အေတြ႔အၾကံဳေတြအေပၚ အေၿခခံၿပီး ေဆြးေႏြးသင္ၾကားေပးသြားမွာၿဖစ္တာေၾကာင့္ ၿပည္ပကသင္ၾကားမွဳနည္းစနစ္ေတြနဲ႔ ပိုမိုထိေရာက္စြာ သင္ၾကားႏုိင္မွာၿဖစ္တယ္လုိ႔ သင္တန္းတက္ေရာက္သူဆရာမတစ္ဦးကေျပာပါတယ္။ဒီသင္တန္းမွာ ျမန္မာတႏိုင္ငံလံုးမွာရွိတဲ့ တကၠသိုလ္နဲ႔ ေကာလိပ္ေတြက ဆရာ၊ဆရာမ (၁၅၀)ဦးတို႔က တက္ေရာက္ေနၾကတာပါ။ 

Related News