က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစား၀န္ႀကီးဌာန၊ က်န္းမာေရးလူ႕စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဦးစီးဌာနမွ တည္ေထာင္ဖြင့္လွစ္ထားတဲ့ ဗဟုိသားဖြားသင္တန္းေက်ာင္း (ရန္ကုန္) မွ သားဖြားသူနာျပဳ အေယာက္ (၈၀၀၀) ေက်ာ္ကို သင္တန္းဆင္းေအာင္လက္မွတ္ ေပးအပ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္တယ္လုိ႔ ဇန္န၀ါရီ (၆) ရက္ေန႔က ဗဟုိသားဖြားသင္တန္းေက်ာင္း (ရန္ကုန္) မွာျပဳလုပ္ခဲ႔တဲ့ သင္တန္းဆင္းေအာင္လက္မွတ္ ေပးအပ္ပြဲမွ သိရပါတယ္။  လက္ရွိမွာေတာ့ ဗဟုိသားဖြားသင္တန္းေက်ာင္း (ရန္ကုန္) မွာ တစ္ႏွစ္ကို သင္တန္းသူ (၁၀၀) ေက်ာ္ကို သားဖြားသူနာျပဳသင္တန္း ပို႔ခ်ေပးေနၿပီး ေက်းလက္ေဒသေတြက အမ်ားစု လာေရာက္သင္ၾကားၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ 

ယခင္ကသားဖြားသူနာျပဳသင္တန္းကို ႐ုိး႐ုိးေအာင္လက္မွတ္သာ ေပးအပ္ႏုိင္ခဲ့ၿပီး ၿပီးခဲ့တဲ့ (၃) ႏွစ္အတြင္းမွစတင္ကာ ဒီပလုိမာ သင္တန္းဆင္းေအာင္လက္မွတ္ေတြကိုေပးအပ္ႏုိင္ခဲ့ကာ ျဖစ္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ဒီပလုိမာသင္တန္းကိုေတာ့ (၂) ႏွစ္သင္ၾကားေပးတာျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံတကာမွ ဆရာမ်ားနဲ႔ စာေတြ႕၊ လက္ေတြ႕ သင္ၾကားေပးေနတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဗဟိုသားဖြားသင္တန္းေက်ာင္း (ရန္ကုန္) ကုိ (၁၉၀၁) ခုႏွစ္က စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့တာျဖစ္ၿပီး တစ္ႏုိင္ငံလံုးအတြက္ သားဖြားသူနာျပဳဆရာမေတြကို အဓိကေမြးထုတ္ေပးေနတဲ့ သင္တန္းေက်ာင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဗဟိုသားဖြားသင္တန္းေက်ာင္း (ရန္ကုန္) အေနနဲ႔ ဒီပလုိမာသင္တန္းေတြအျပင္ Ph.d ဘြဲ႕ေတြကိုပါ ေပးအပ္ႏုိင္ဖုိ႔ စီစဥ္ေနတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ 

Related News