ခရီးသြားက်န္းမာေရးနဲ႕ပတ္သတ္တဲ႕ ေဆးပညာသံုးစြဲမႈ နည္းေတြကို သိရွိေစဖို႕ (၂)ရက္တာ သင္တန္းကို ဇန္န၀ါရီ(၉)ရက္နဲ႔ (၁၀)ရက္မွာ UMFCCI မွာ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးေနတာပါ။ ႏိုင္ငံတကာမွာ က်င့္သံုးေနတဲ့ ေဆးပညာနည္းလမ္းမ်ား ခရီးသြား ျပည္သူေတြ ခရီးမသြားမီ ကာကြယ္ႏုိင္မယ့္ နည္လမ္းေတြအျပင္ ခရီးထြက္ရာမွာ  က်န္းမာေရး ၀န္ေဆာင္မႈ ေပးႏုိင္ဖို႔  သင္ၾကားေပးတာ ျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။

ဒီသင္တန္းကို University of Public Health eJY Pacific Travel Health Society မွ သင္ႀကားေပးတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္ပက ေဆးပညာဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ေတြနဲ႔ ျပည္တြင္းမွ ဆရာ၀န္မ်ားနဲ႔ ခရီးသြားက်န္းမာေရးကိုစိတ္၀င္စားတဲ့ လုပ္ငန္းရွင္ေတြ တက္ေရာက္တာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ျမန္မာ့ခရီးသြား က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈအသင္းအေနနဲ႔လည္း ကမၻာလွည့္ခရီးသည္ အမ်ားဆံုးသြားလာေနတဲ့ ပုဂံေဒသမွာ Travel Clinic တစ္ခု ဖြင့္လွစ္သြားမယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ 

 

 

Related News