စိန္႔ေပါလ္အထက္တန္းေက်ာင္းလို႔လူသိမ်ားခဲ့တဲ့  အမွတ္ (၆)အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္း ဗိုလ္တေထာင္မွာ မေန႔ကမတ္လ ၂ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပအေမြအႏွစ္အထိမ္းအမွတ္ အျပာေရာင္ကမၺည္းျပား တပ္ဆင္လုိက္ပါတယ္။  

စိန္႔ေပါလ္အထက္တန္းေက်ာင္းကုိ ၁၈၆၀ ခုႏွစ္က ေယာက်ာ္းေလးေက်ာင္းအျဖစ္စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ျပီး ဖြင့္လွစ္ခဲ့စဥ္က မဟာဗႏၶဳလပန္းၿခံလမ္းမွာရွိတဲ့ Cathedral(ကက္သီဒရယ္လ္) ခရစ္ယာန္ဘုရားရွိခိုး ေက်ာင္း ေဘးမွာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ဒီေက်ာင္းဟာ  ႐ုိမန္ကက္သလစ္ ခရစ္ယာန္ဘုန္းေတာ္ၾကီးရဲ႕ အစီစဥ္နဲ႔ ဖြင့္လွစ္ခဲ့တဲ့ ဒုတိယေျမာက္ စာသင္ေက်ာင္းလည္း ျဖစ္တယ္လုိ႔သိရပါတယ္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္းမွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပအေမြအႏွစ္အထိမ္းအမွတ္ကမၺည္းျပားတပ္ဆင္ဖို႔ သတ္မွတ္ ထားတဲ့ အေဆာက္အဦးနဲ႔ ျပည္သူပိုင္ေနရာေပါင္း(၁၀၀)ေက်ာ္ရွိပါတယ္။

ဒါေတြကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပ အေမြအႏွစ္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕က စာရင္းလိုက္လံျပဳစုထားတာျဖစ္ၿပီး ဒီစာရင္းေတြထဲက လက္ရွိအထိေတာ့ မဟာဗႏၶဳလပန္းၿခံ၊ဧမာေႏြလဘုရားေက်ာင္း၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေစ်းအပါအ၀င္  အေဆာက္အဦး ၁၇ ခုကို အျပာေရာင္ကမၺည္းျပားေတြ တပ္ဆင္ၿပီးျဖစ္ပါတယ္။

 

Related News