ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ပညာေရးေက်ာင္းေတြက ေက်ာင္းပညာေရးကိုသီးသန္႕ သင္ၾကားေပးမႈေတြ ရွိသလို ေက်ာင္းအိပ္ေက်ာင္းစား ကေလးငယ္ေတြကိုလက္ခံသင္ၾကားေပးတာ ေတြရွိပါတယ္။  မႏၱေလးက အမွတ္ ၉ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ေက်ာင္းမွာဆိုရင္ မူလတန္းကေန ဆယ္တန္းအထိ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသား(၅၀၀)ေက်ာ္ တက္ေရာက္ပညာသင္ၾကားေနပါတယ္။ 

ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ပညာေရးေက်ာင္းေတြအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္က ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား အေယာက္၄၀ကို ဆရာ ၊ဆရာမတစ္ဦးႏႈန္းအေနနဲ႕ေငြက်ပ္သံုးေသာင္းကေန စတင္ေထာက္ပံ့မႈေတြ ေပးပါတယ္။ဒါေပမယ့္ ဘုန္း ေတာ္ႀကီးေက်ာင္းေတြကေန ဆရာဆရာမေတြကို ေငြထပ္မံေထာက္ပံ့မႈ ေတြအျပင္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားေတြအတြက္ စာေမးပြဲအတြက္ဂိုက္ဆရာ၊ ဆရာမဌားရမ္း သင္ၾကားေပးရတဲ့ ကုန္က်စရိတ္ေတြ ရွိတယ္လို႕ သိရပါတယ္။ ဒီလိုေထာက္ပံ့ေၾကးေငြေတြအတြက္ ရံပံုေငြမရွိသလို သီးသန္႕အလွဴခံျခင္းမ်ိဴးလည္းမရွိလို႕ ပရဟိတ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ေက်ာင္းေတြမွာ ေထာက္ပံ့ေငြအခက္အခဲရွိပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ပရဟိတဆရာ၊ ဆရာမေတြရဲ႕ ရပ္တည္မႈက လည္းမတည္ၿငိမ္လို႕ ေက်ာင္းဆရာမ လိုအပ္တဲ့ေက်ာင္းအခ်ိဳ႕လည္း ရွိေနတုန္းပါ။  ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ပညာေရးေက်ာင္းေတြမွာ ဆရာ ဆရာမေတြအတြက္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈေတြ အဆင္မေျပ ေသးေပမယ့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ပညာေရးေက်ာင္းေတြကို လာေရာက္ပညာသင္ၾကားတဲ့ ကေလးငယ္ေတြကေတာ့ တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္တိုးလာတယ္လို႕သိရပါတယ္။ဒါ့အျပင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ ေက်ာင္းအေရအတြက္ကလည္း  မႏၱေလး ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္အတြင္းမွာဆိုရင္ အရင္ကထက္ ထက္၀က္နီးပါးတိုးလာတယ္လို႕ သိရပါတယ္။

 

 

Related News