ဒဂံုတကၠသုိလ္ကိုKoica ကိြဳက္ကာမွThe Computer Network Server & Campus Network Project လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ပြဲကို ဒဂံုတကၠသုိလ္ ဘြဲ႕ႏွင္းသဘင္ခန္းမမွာ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။အဲ႔ဒီပေရာဂ်က္ဟာဆရာဆရာမ်ားနဲ႔ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားကိုအေထာက္အပံ႔ၿဖစ္ႏိုင္ၿပိး ေက်ာင္းစာမ်ားနဲ႔သက္ဆိုင္တဲ႔အခ်က္အလက္မ်ားရွာေဖြရာမွာ လြယ္ကူသြားေစႏိုင္တယ္လို႔သိရပါတယ္။

The Computer Network Server & Campus Network Project ကို (၂၀၁၆)ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလကေန (၂၀၁၇)ဇန္န၀ါရီလအထိ (၄)လၾကာျပဳလုပ္ခဲ့ၿပိး တကၠသုိလ္မွ ကြန္ပ်ဴတာသိပ္ၸံေက်ာင္းသားေတြအတြက္ လက္ေတြ႕ေလ့က်င့္ခန္းတစ္ခုလည္းျဖစ္ခဲ့တယ္လို႔  Koica မွတာ၀န္ရိွသူကေျပာပါတယ္။ဒီပေရာဂ်က္ကို ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြနဲ႕ ဆရာ၊ ဆရာမေတြ စာတမ္းျပဳစုမႈမ်ား အခ်က္အလက္ရွာေဖြရတာေတြကို အလြယ္တကူျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႕ ျပဳလုပ္ခဲ့တာၿဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 

 

 

Related News