ေရထြက္သဘာ၀သယံဇာတ ထိန္းသိမ္းတာနဲ႕ ပင္လယ္စာထြက္ကုန္ စီးပြားျဖစ္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ေအာင္ သင္ၾကားေပးမယ့္ ဘာသာရပ္ကို JamesCook University ရဲ႕ ေရလုပ္ငန္း ကၽြမ္းက်င္သူ ပေရာ္ဖက္ဆာက Crown Education နဲ႕ပူးေပါင္းၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံကေက်ာင္းသားမ်ားကို မတ္လ(၂) ရက္က ႏိုဗိုတယ္ဟိုတယ္မွာ မိတ္ဆက္ခဲ့ပါတယ္။ ျပည္တြင္းမွာ ေရထြက္သယံဇာတ ေပါမ်ားေပမယ့္ စနစ္တက်ဖမ္းဆီးမႈ ေတြအားနည္းေနသလို ေရသံယံဇာတထိန္းသိမ္းမႈေတြလည္း မရွိသေလာက္ျဖစ္ေနၿပီး ေရထြက္ထုတ္ကုန္ေတြကို စီးပြားျဖစ္သား ေဖာက္ ေမြးျမဴတာအားနည္းေနေသးတာေၾကာင့္ အခုဘာသာရပ္ကို ျပည္တြင္းက စိတ္၀င္စားတဲ့ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားတက္ေရာက္ႏိုင္ရန္ အခုလိုမိတ္ဆက္ခဲ့တာျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။

အခုဘာသာရပ္ကို ၾသစေတးလ်ႏိုင္ငံနဲ႔ စကၤာပူႏိုင္ငံမွာရိွတဲ့JamesCook University မွာတက္ေရာက္ရမွာျဖစ္ၿပီး တက္ေရာက္ခ်င္တဲ႔ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြကို႔ Crown Education မွာ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ေပးမွာ ျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ျပည္တြင္းေရလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ေတြက ေရထြက္သဘာ၀သယံဇာတထိန္းသိမ္းတာနဲ႔ စီးပြားျဖစ္ေမြးျမဴ ျဖန္႕ျဖဴးေရာင္းခ်တဲ့ ပညာရပ္ေတြကို စိတ္၀င္စားတယ္ဆိုရင္ ေရလုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္သူ ပေရာ္ဖက္ဆာရဲ႕ အခမဲ့ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲေတြကိုJamesCook University ကလုပ္ေပးသြားဖို႕ အစီအစဥ္ရွိတယ္လို႕ သိရပါတယ္။ 

 

 

Related News