တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာနဲ႕ တက္ၠသိုလ္၀င္တန္းစာေမးပြဲ ပထမေန႔ကို ဒီကေန႔ မတ္လ(၈)ရက္ေန႔မွာ စတင္ေျဖဆုိေနၾကျပီ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒီကေန႕ စတင္ေျဖဆိုတဲ႕ပထမေန႕မွာ ျမန္မာစာေျဖဆိုရမွာျဖစ္ျပီး ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္းက ဗဟန္း အထက၂မွာလည္း  ေျဖဆိုမဲ႕ ေက်ာင္းသား မိဘေတြရဲ႕ စကားသံေတြကေတာ႕........

တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲေျဖဆုိမယ့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေတြရဲ႕ စာေမးပြဲေျဖဆိုေနခ်ိန္ အတြင္းမွာ စိတ္ေအးခ်မ္းသာစြာေျဖဆုိႏုိင္ဖို႔နဲ႔ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေစဖို႔အတြက္ သက္ဆုိင္ရာၿမိဳ႕နယ္ ပညာေရးမွဴးေတြနဲ႕  ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔တုိ႔က ဦးေဆာင္ၿပီး ၾကည့္႐ႈေပးေနတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

တကၠသိုလ္၀င္တန္းေျဖဆုိၾကတဲ့ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေတြရဲ႕ စာေမးပြဲေျဖဆိုမႈ ရလာဒ္ကို ေက်ာင္းသားမိဘေတြအေနနဲ႔ စိုးရိမ္ပူပန္ေနၾကခ်ိန္လည္းျဖစ္ပါတယ္။ အခုႏွစ္ တက္ၠသိုလ္၀င္တန္း စာေမးပြဲေျဖဆိုသူ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတုိင္းအတာအေနနဲ႔ (၇)သိန္း(၆)ေသာင္း(၇)ေထာင္ေက်ာ္ ရွိတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

 

 

Related News