၂၀၁၆-၁၇ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ တကၠသိုလ္၀င္တန္း စာေမးပြဲကို ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုး အတုိင္းအတာနဲ႔ မတ္လ(၈)ရက္ေန႔ ဒီကေန႕မွာ စတင္ေျဖဆိုေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။ မတ္လ(၈)ရက္ေန႔မွာ  တက္ၠသိုလ္၀င္တန္းစာေမးပြဲ ပထမေန႕မွာ ျမန္မာစာ စတင္ေျဖဆိုေန တာျဖစ္ၿပီး ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးမွာေတာ့ စာေမးပြဲ၀င္ေရာက္ေျဖဆိုသူ (၁)သိန္းေက်ာ္ ၀င္ေရာက္ေျဖဆိုေနတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။အခုႏွစ္ တက္ၠသိုလ္၀င္တန္း ေျဖဆိုသူေတြထဲမွာ မသန္စြမ္း၊ ဆြံ႔အနားမၾကား ေျဖဆိုသူ (၁၀၀)ေက်ာ္ ၀င္ေရာက္ေျဖဆိုေနၿပီး ရန္ကုန္ျပည္သူ႔ေဆး ႐ံုႀကီးမွာေတာ့ တကၠသိုလ္၀င္တန္း ၀င္ေရာက္ေျဖဆိုသူ(၆)ေယာက္ရွိေနတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

ေက်ာင္းသားေတြ စာေမးပြဲေျဖဆိုမႈနဲ႕ပတ္သက္လို႕ အမ်ိဳးသားပညာေရးမူ၀ါဒ ေကာ္မရွင္ အေနနဲ႕ ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္းရွိ စာစစ္ဌာနေက်ာင္းအမ်ားစုကို ေလ့လာမႈေတြလုပ္ခဲ႕ပါတယ္။  တက္ၠသိုလ္၀င္တန္းစာေမးပြဲေျဖဆိုၾကတဲ့ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေတြရဲ႕ စာေမးပြဲေျဖဆိုမႈ ရလဒ္ကို ေက်ာင္းသားမိဘေတြအေနနဲ႔လည္း စိုးရိမ္ပူပန္ေနၾကတာလည္းေတြ႕ရပါတယ္။ ၂၀၁၆-၁၇ ပညာသင္ႏွစ္မွာေတာ့ တစ္ႏိုင္ငံလံုး စာစစ္ဌာန (၁၅၀၀)ေက်ာ္ရွိၿပီး ၀င္ေရာက္ ေျဖဆိုတဲ့ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ(၇)သိန္း(၆)ေသာင္း(၇)ေထာင္ေက်ာ္ ရွိတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ 

 

Related News