လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္ေတြနဲ႕ ေ၀ါဟာရ အသံုးအႏႈန္းေတြကို ျမန္မာဘာသာ နဲ႕ အလြယ္တကူ ေလ့လာဖတ္႐ႈႏိုင္ဖို႕ Equality Myanmar  ကေန လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ေ၀ါဟာရအသံုးအႏႈန္းစာအုပ္နဲ႔ အေမးအေျဖစာအုပ္ေတြကို ဒုတိယအၾကိမ္ ထုတ္ေ၀လိုက္ပါတယ္။

ျပည္တြင္းမွာ လူ႕အခြင့္အေရးနဲ႕ ပတ္သက္တဲ့ စာအုပ္ထုတ္ေ၀မႈ ေတြရွားပါးသလို ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒဆုိင္ရာ ေ၀ါဟာရမ်ားကို ဘာသာျပန္ျပီး ဖတ္ရတဲ့ အခက္အခဲေတြရွိတာေၾကာင့္ မိခင္ဘာသာ စကားၿဖစ္တဲ႔ ျမန္မာဘာသာနဲ႔ စာအုပ္ထုတ္ေ၀ဖို႕ အႀကံဥာဏ္ရခဲ့တယ္လို႕ Equality Myanmar ရဲ႕ အမႈေဆာင္ ဒါ႐ိုက္တာ ဦးေအာင္မ်ိဳးမင္းက ေျပာပါတယ္။

အခုထုတ္ေ၀တဲ့ စာအုပ္မွာ လူ႕အခြင့္အေရးေ၀ါဟာရ ၉၂ လံုးပါ၀င္ျပီး ႏိုင္ငံတကာ လူ႕အခြင့္အေရး ဥပေဒေတြနဲ႕ အဖြဲ႕အစည္းေတြအေၾကာင္း ကိုအလြယ္တကူေလ့လာႏိုင္မွာပါ။အခုထုတ္ေ၀မႈမွာ ေ၀ါဟာရ အသံုးအႏႈန္းနဲ႕ အေမးအေျဖေတြ ပါ၀င္တဲ့ စာအုပ္ဆိုျပီး ႏွစ္မ်ိဳးခြဲ ထုတ္ေ၀ထားတာပါ။ ႏိုင္ငံတကာလူ႕အခြင့္အေရးနဲ႕ပတ္သက္တဲ့ စာအုပ္ကို ပထမအၾကိမ္ပံုႏွိပ္ထုတ္ေ၀တံုးက စာအုပ္ေရ ၂၀၀၀ ေက်ာ္ေရာင္းခ်ခဲ့ရျပီး အခုတစ္ၾကိမ္ ထုတ္ေ၀တဲ့စာအုပ္ေတြကိုေတာ့ Equality Myanmar  မွာ အခမဲ့ ထုတ္ယူႏိုင္တယ္လို႕ သိရပါတယ္။

 

 

Related News