လာမယ္႔ပညာသင္နွစ္မွာ တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲ ေမးခြန္းပုံစံေျပာင္းလဲသြားဖို႕အစီအစဥ္ရွိ ေနတယ္လို႕ အဆင္႔ျမင္႔ပညာဦးစီးဌာနက တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးကေျပာႀကားလိုက္ပါတယ္။ ဇြန္လ(၂၅)ရက္က ရန္ကုန္တကၠသိုလ္စိန္ရတုခန္းမမွာျပဳလုပ္တဲ႔ ပညာေရးဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မူ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲက သိရတာပါ။
 
လာမယ္႔၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင္နွစ္မွာ တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲေမးခြန္းပုံစံေျပာင္းလဲနိင္ဖို႔ စီစဥ္လ်က္ရွိျပီး တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲေမးခြန္းပုံစံေျပာင္းလဲမူနဲ႔ပတ္သက္လို႕ ေျပာင္းလဲမဲ႔ ေမးခြန္းပုံစံကို ဇူလိုင္လဆန္းပိုင္းမွာ ေႀကျငာခ်က္ထုတ္ျပန္ေပးသြားမွာျဖစ္တယ္လို႕ သိရပါတယ္။
 
တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲေမးခြန္းစစ္ေဆးျခင္းနဲ႔ ပတ္သက္လို႕သက္ဆိုင္ရာတိုင္း ေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္(၁၀)ခုမွာ စာစစ္မူးခ်ဳပ္မ်ားရွိျပီး လက္ရွိေမးခြန္းပုံစံေျပာင္းလဲမႈနဲ႔ ပက္သက္လို႕စာစစ္မူးခ်ဳပ္ေတြက တဆင္႔ေျပာင္းလဲလိုတဲ႔ဘာသာရပ္ရဲ႕ေမးခြန္းပုံစံကို ေတာင္းခံထားတယ္လိုသိရပါတယ္။ အဲဒီလိုေတာင္းခံထားတဲ႔အထဲမွာ ေမးခြန္းေဟာင္းေတြရဲ႕ အားနည္းခ်က္အားသာခ်က္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ျပီးျပင္ဆင္သင္႔တာေတြကိုေတာင္းခံထားတာ ျဖစ္တယ္လို႔႔အဆင္႔ျမင္႔ပညာဦးစီးဌာန ဒုတိယညြန္ႀကားေရးမူးခ်ဳပ္ေဒါက္တာေအာင္ေအာင္မင္းက ေျပာပါတယ္။
 
ဒါ႔အျပင္တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲအတြက္ ဘာသာရပ္အေနနဲ႔ျမန္မာစာ၊ အဂၤလိပ္စာ၊ သခ်ၤာ၊ ဓာတုေဗဒ၊ ရူပေဗဒ၊ ေဘာဂေဗဒ၊ဇီ၀ေဗဒ၊စိတ္ႀဳကီဳက္္ျမန္မာစာ၊ပထ၀ီ၊သမိုင္းစတဲ႔ ဘာသာရပ္ေတြထဲက ျပင္ဆင္သင္႔တဲ႔ဘာသာရပ္ေတြကိုလည္း စာစစ္မွဴးခ်ဳပ္ေတြကိုအႀကံျပဳေတာင္းခံထားတယ္လို႕ သိရပါတယ္။တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲေမးခြန္းပုံစံေျပာင္းလဲမူနဲ႔ပတ္သက္ျပီး အမွတ္ေပးစည္းမ်ဥ္းပုံစံသာ ေျပာင္းလဲသြားမွာျဖစ္ျပီးသင္ႀကားေရးပိုင္းျဖစ္တဲ႔ေက်ာင္းသုးံျပဌာန္းဖတ္စာအုပ္ေတြ ေျပာင္းလဲသြားမွာ မဟုတ္ဘူးလို႔သိရပါတယ္။
 
 

Related News