ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရဲတပ္ဖြဲ႕အေနနဲ႕ တိုင္းေဒသႀကီးရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္နဲ႕ စာေရး၀န္ထမ္း သားသမီးေတြထဲက ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ပညာသင္ႏွစ္မွာ တကၠသိုလ္၀င္တန္းကို ဂုဏ္ထူးနဲ႕ေအာင္ျမင္ၾကတဲ့ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေတြကို ဇြန္လ(၃၀) ရက္ေန႔က တိုင္းရဲတပ္ဖြဲ႕ရုံးမွာ ဆုခ်ီးျမွင့္ခဲ့ပါတယ္။  
 
၂၀၁၆-၂၀၁၇ ပညာသင္ႏွစ္မွာ  တကၠသိုလ္၀င္တန္းကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္နဲ႕ စာေရး၀န္ထမ္းသား၊သမီးေတြထဲက ဂုဏ္ထူးနဲ႕ ေအာင္ျမင္သူ(၂၂)ဦးကို တစ္ဘာသာကို က်ပ္(၅၀၀၀၀)ႏႈန္းနဲ႕ ဆုခ်ီးျမင့္ခဲ႔တာပါ။ အဲ႔ဒီထဲမွာ ဂုဏ္ထူး(၅) ဘာသာနဲ႕ ေအာင္ျမင္သူ(၁)ဦး၊ (၄) ဘာသာ(၂)ဦး၊ (၃) ဘာသာ(၂)ဦး၊(၂)ဘာသာ(၅)ဦး၊ (၁)ဘာသာ(၁၀)ဦးရွိျပီး စုစုေပါင္းက်ပ္ (ဆယ့္ကိုးသိန္း ငါးေသာင္း) (၁၉၅၀၀၀၀) ဆုခ်ီးျမင့္ခဲ႔တာ ျဖစ္ပါတယ္။
 
၂၀၁၆-၂၀၁၇ ပညာသင္ႏွစ္မွာ  တက္ၠသိုလ္၀င္တန္းကို ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္ (၁၈)ဦးနဲ႕ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္နဲ႕ စာေရး၀န္ထမ္း သား၊ သမီးေတြထဲက ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ(၂၂၉)ဦး စုစုေပါင္း (၂၄၇)ဦးေျဖဆိုခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ဂုဏ္ထူးနဲ႕ေအာင္ျမင္ခဲ့သူ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ(၂၀)အျပင္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ(၈၂)ဦးက ရိုးရိုးေအာင္ျမင္ခဲ့ျပီး စုစုေပါင္း (၁၀၂)ဦးေအာင္ျမင္ခဲ့တယ္လို႕ လဲသိရပါတယ္။  
 
ဂုဏ္ထူး(၄)ဘာသာနဲ႕အထက္ရရွိတဲ့ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေတြ တက္ေရာက္မယ့္ တကၠသိုလ္ရွိတဲ့ျမိဳ႕ေတြကို မိဘေတြေျပာင္းေရႊ႕ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ခ်င္ရင္လဲ  ထူးခၽြန္ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္သူေတြရဲ႕ ပညာေရးကိုတိုးတက္ျမင့္မားေစဖို႕ ခ်ီးျမွင္ေျမွာက္စားတဲ့အေနနဲ႕ ႏွစ္စဥ္ ခြင့္ျပဳ လုပ္ေဆာင္ေပးေနတယ္လို႕လဲ သိရပါတယ္။ 
 
 
 

Related News