(၁၉၆၄-၈၈) လူရည္ခၽြန္အဖြဲ႔ရဲ႕ပညာေရးဆုိင္ရာကူညီမႈ အခမ္းအနားကို လႈိင္သာယာ ၿမိဳ႕နယ္မွာရွိတဲ့ လူရည္ခၽြန္ ကုသိုလ္ျဖစ္ေဆးခန္းမွာ က်င္းပခဲ့ပါတယ္။လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္က အလယ္တန္းနဲ႔အထက္တန္း ေက်ာင္းတက္ ေရာက္ေနတဲ့ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ (၃၉)ဦးကုိ (၂၀၁၇-၂၀၁၈)ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ တစ္လကို ေငြက်ပ္ (၅၀၀၀)ကိုေထာက္ပံ့ေပးသြားမွာျဖစ္ၿပီး ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူေတြအတြက္ စာေရးကိရိယာ၊ထီး၊ ေက်ာပိုးအိတ္ေတြအျပင္ ေက်ာင္း၀တ္စံု ေၾကး တစ္ေသာင္းႏွစ္ေထာင္ကိုလည္းေထာက္ပံ့ေပးခဲ့တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ 

လူရည္ခၽြန္အဖြဲ႔အေနနဲ႔ လႈွိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္က ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူေတြကို လူေတြ႔ ေတြ႔ဆံုၿပီး ဒီ(၃၉)ဦးကို ေရြးခ်ယ္လွဴဒါန္းခဲ့တာျဖစ္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ေရြးခ်ယ္ခံရတဲ့ (၃၉)ဦးထဲက(၁၂)ဦးကိုေတာ့ ဧ၀ကိုယ္ပိုင္ အထက္တန္းေက်ာင္းမွာ စရိတ္ၿငိမ္းေက်ာင္းထား ေပးမွာျဖစ္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။(၁၉၆၄-၈၈) လူရည္ခၽြန္အဖြဲ႔အေနနဲ႔ (၂၀၁၆-၂၀၁၇)ပညာသင္ႏွစ္မွာလည္း လႈိင္သာယာ ၿမိဳ႕နယ္က ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူ (၄၁)ဦးကို ပညာသင္ ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့တယ္လုိ႔သိရပါတယ္။ 

 

 

Related News