အေျခခံပညာေက်ာင္းေတြမွာ စာေမးပြဲစစ္ေဆးတဲ႔ပုံစံေျပာင္းလဲမႈနဲ႔ ပတ္သက္လို႕ ပထမဦးဆုံးအႀကိမ္စစ္ေဆးမည့္ စာေမးပြဲအတြက္ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈေတြျပဳလုပ္ေနျပီျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။  ၂၀၁၇-၂၀၁၈ပညာသင္ႏွစ္က စတင္ျပီး စာေမးပြဲစစ္ေဆးတဲ႔ ပုံစံေျပာင္းလဲစစ္ေဆးဖို႕ အေျခခံပညာဦးစီးဌာနက ထုတ္ျပန္ေၾကညာထားျပီး အဲဒီလိုထုတ္ျပန္ထားတဲ႔အတြက္ လက္ရွိမွာေတာ႔ အေျခခံပညာေက်ာင္းေတြမွာ အခုဇူလိုင္လကုန္မွာ ပထမဦးဆုးံအႀကိမ္က်င္းပမယ္႔ စာေမးပြဲမွာ အဆင္ေျပေစဖို႕ လက္ရွိမွာ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈေတြျပဳလုပ္ေနတာျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ ေျပာင္းလဲလိုက္တဲ႔ စာေမးပြဲပုံစံအရ ဒုတိယတန္းကေန အ႒မတန္းအထိ အေျခခံပညာေက်ာင္းေတြမွာ တစ္နွစ္ကိုစာေမးပြဲေလးႀကိမ္သာ စစ္ေဆးဖို႔ အေျခခံပညာဦးစီးဌာနက ညြန္ႀကားထားျပီး ေက်ာင္သားေက်ာင္းသူ တစ္ဦးခ်င္းေျဖဆိုတဲ႔ပုံစံကေန(group work)အုပ္စုလိုက္ေျဖဆိုတဲ႔ပုံစံကို ေျပာင္းလဲလိုက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။
 
ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ အခ်င္းခ်င္းအုပ္စုလိုက္ လုပ္ေဆာင္မႈ ရွိေစဖို႕အျပင္ ဥာဏ္ရည္တိုးတက္မႈရွိေစဖို႕အတြက္ အခုလိုေျပာင္းလဲလိုက္တာျဖစ္တယ္လို႕ သိရပါတယ္။အေျခခံပညာေက်ာင္းေတြမွာ ဇူလိုင္လကုန္နဲ႔ဒီဇင္ဘာလေတြမွာ အုပ္စုလိုက္စစ္ေဆးတဲ႔ ပုံစံနဲ႔စစ္ေဆးသြားမွာျဖစ္ျပီးေအာက္တိုဘာလနဲ႔ေဖေဖာ္၀ါရီလေတြမွာ တစ္ဦးခ်င္းေျဖဆိုတဲ႔ပုံစံနဲ႔ စစ္ေဆးသြားမွာျဖစ္တယ္လို႕သိရပါတယ္။
 
အဲဒီလိုစစ္ေဆးရာမွာ အုပ္စုလိုက္ေျဖဆိုမယ္႔ပုံစံအတြက္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူတစ္ဦးခ်င္းရဲ႔ အရည္အခ်င္းကိုႀကည့္ျပီး ေရြးခ်ယ္သြားမွာ ျဖစ္တယ္လို႕ သိရပါတယ္။အုပ္စုလိုက္စစ္ေဆးမႈက ရရွိလာတဲ့ အမွတ္ေတြကို(grade)ခြဲျပီး ထုတ္ျပန္သြားမွာျဖစ္ကာ အမွတ္ေပးရမယ္႔အေသးစိတ္ပုံစံအတြက္ ဇူလိုင္လလယ္မွာအေျခခံပညာဦးစီးဌာနက သက္ဆိုင္ရာ ေက်ာင္းေတြက ပညာေရးမွဴးေတြကိုေခၚယူေတြ႕ဆုံသြားဖို႕ရွိေနတယ္လို႕ သိရပါတယ္။
 
 

Related News