ၿဗိတိသ်ွေကာင္စီမွ ဦးစီးျပီးျပဳလုပ္တဲ့ ပညာေရး၀န္ၾကီးဌာနမွ ဆရာဆရာမေတြကို သင္ၾကားေရးဆိုင္ရာအရည္အေသြးျမွင့္သင္တန္းမွာ သင္ၾကားခဲ့တဲ့ သင္တန္းဆင္းဆရာ၊ ဆရာမေတြက ဘုန္းေတာ္ၾကီးသင္ပညာေရးေက်ာင္းေတြက ဆရာ၊ ဆရာမေတြကိုအခမဲ့ျပန္လည္ သင္ၾကားေပးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီက ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ ပညာေရးေကာလိပ္၊ ပညာေရးတကၠသိုလ္ေတြက ဆရာ၊ဆရာမေတြကို သင္ၾကားေရးဆိုင္ရာအရည္အေသြးျမွင့္သင္တန္း ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးခဲ့ျပီး သင္တန္းကာလ(၃)ႏွစ္ၾကာျမင့္ခဲ့တယ္လို သိရပါတယ္။

သင္ၾကားေရးဆိုင္ရာအရည္အေသြးျမွင့္သင္တန္းမွာ အဂၤလိပ္စာစြမ္းရည္နဲ႕ သင္ၾကားနည္း အပိုင္းေတြကုိ အဓိကထားသင္ၾကားေပးခဲ့တယ္လို ့သိရပါတယ္။သင္တန္းျပီးသြားတဲ့ ဆရာ၊ဆရာမေတြကေနတစ္ဆင့္ ေက်းရြာေဒသေတြနဲ႕ဘုန္းေတာ္ၾကီးသင္ပညာေရးေက်ာင္းေတြက ဆရာဆရာမေတြကို အခမဲ့ ျပန္လည္ပို ့ခ်သင္ၾကားေပးေနတာျဖစ္ပါတယ္။သင္ၾကားေရးဆိုင္ရာအရည္အေသြးျမွင့္သင္တန္းကို တက္ေရာက္ခဲ့ျပီးတဲ့  ဆရာ၊ဆရာမေတြက သင္တန္းကရရိွခဲ့တဲ ့အသိပညာေတြ၊ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြအတြက္ စာသင္ၾကားပံုေတြကိုလည္း ဘုန္းေတာ္ၾကီးသင္ပညာေရးေက်ာင္းနဲ ့ ေက်းရြာေဒသက ပညာေရးေက်ာင္းေတြမွာ တစ္ဆင့္ျပန္လည္သင္ၾကားပို ့ခ်ေပးေနတာျဖစ္ပါတယ္။

လက္ရိွမွာေတာ ့လွည္းကူးျမိဳ့့နယ္မွာရိွတဲ့ ေဇယ်ာေရႊေတာင္ဘုန္းေတာ္ၾကီးသင္ပညာေရးေက်ာင္းကဆရာဆရာမေတြကုိ ျပန္လည္သင္ၾကားေပးေနပါတယ္။ သင္ၾကားေရးအပိုင္းမွာလည္း ကေလးဗဟိုျပဳသင္ၾကားနည္း၊ သင္ေထာက္ကူပစၥည္းေတြကို ထိေရာက္စြာ အသံုးျပဳနည္း၊ကေလးတိုင္းပါ၀င္ႏိုင္တဲ့အုပ္စုဖြဲ ့သင္ၾကားနည္း စတာေတြကို သင္ၾကားေပးေနတယ္လို ့သိရပါတယ္။ဘုန္းေတာ္ၾကီးသင္ပညာေက်ာင္းက ဆရာ၊ဆရာမေတြကို သင္တန္းပို ့ခ်ေပးမႈကို (၂၀၁၇)ခုႏွစ္ မတ္လက စတင္သင္ၾကားေပးခဲ့တာျဖစ္ၿပီး  သင္တန္းကာလ(၆)လ ၾကာျမင့္မွာျဖစ္ပါတယ္။

ဆရာဆရာမေတြအေနနဲ႕လည္း အခုလို လာေရာက္သင္ၾကားေပးတာဟာ အရင္ကထက္စာရင္ သင္ၾကားေရး အပိုင္းမွာ ပိုေကာင္းလာတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။သင္ၾကားေရးဆိုင္ရာအရည္အေသြးျမွင့္သင္တန္း (EfECT) ကို တက္ေရာက္ျပီးတဲ ့ဆရာ၊ ဆရာမေတြအေနနဲ ့ေနာက္ပိုင္းမွာလည္း အျခားရပ္ရြာေဒသေတြနဲ ့့ေက်းရြာေတြကို သြားေရာက္ၿပီး သင္တန္းပို႔ခ်မႈေတြ ျပဳလုပ္ေပးသြားဖုိ႔ အစီအစဥ္ရွိတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ 

 

Related News