စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီး စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕နယ္ မအူပင္ေက်းရြာအုပ္စု မအူပင္အေျခခံပညာ အထက္တန္းေက်ာင္းခြဲမွာ ပညာတံခြန္ေက်ာင္းေဆာင္သစ္ဖြင့္ပြဲကို ဇူလုိင္လ(၉)ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္ ခဲ့ပါတယ္။ အဲ့ဒီေက်ာင္းမွာ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေပါင္း(၅၂၃)ဦးရွိၿပီး KG တန္းကေန ဒႆမတန္းအထိပညာသင္ၾကားေပးေနတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။
 
ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေတြ စာသင္ၾကားရာမွာ ေနရာက်ယ္က်ယ္၀န္း၀န္းျဖစ္ေစဖို႔ ႏုိင္ငံေတာ္ကခြင့္ျပဳရံပုံေငြနဲ႔ ေက်းရြာလူထုရဲ႕ စုေပါင္းထည့္၀င္ေငြေတြကိုအသုံးျပဳေဆာက္လုပ္ခဲ့တာျဖစ္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ အခုလို ေက်ာင္းေဆာင္အသစ္ေဆာက္လုပ္လိုက္တဲ႔အတြက္ သင္ၾကားေရးေနရာအတြက္ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေၾကာင္း အခုလိုေျပာျပခဲ့ပါတယ္။
 
ေက်းရြာမွာပညာတတ္နည္းပါးေနေသးတဲ့အတြက္ ေက်းရြာကိုအေထာက္အကူျပဳမယ့္ ပညာတတ္လူငယ္ေတြထြက္ေပၚလာေစဖို႔ ဒီေက်ာင္းေဆာင္သစ္ ေဆာက္လုပ္မႈကို ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကတာျဖစ္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ပညာတံခြန္ေက်ာင္းေဆာင္သစ္ကိုႏုိင္ငံေတာ္ရဲဲ႕ခြင့္ျပဳရန္ပုံေငြက်ပ္ (၄၆.၈)သန္းနဲ႔ ေက်းရြာလူထု ေတြစုေပါင္းလွဴဒါန္းမႈနဲ႔ အလ်ားေပ(၁၃၀)၊ အနံေပ(၃၀)ရွိတဲ့ (၁)ထပ္ေက်ာင္းေဆာင္ ေဆာက္လုပ္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။
 
 

Related News