(၁၀)ၾကိမ္ေျမာက္သိပၸံႏွင့္ အင္ဂ်င္နီယာဆိုင္ရာသုေတသနစာတမ္းဖတ္ပြဲ အခမ္းအနားကို ရန္ကုန္ျမိဳ႕က ရန္ကုန္နည္းပညာတကၠသိုလ္ (Y.T.U)မွာ ဇူလိုင္လ(၁၃)ရက္နဲ႔ (၁၄)ရက္ (၂) ရက္တာ က်င္းပျပဳလုပ္လ်က္ရိွတယ္လို႔ သိရပါတယ္။
ရန္ကုန္နည္းပညာတကၠသိုလ္မွာ မဟာသင္တန္းေတြ တက္ေရာက္ေနတဲ့ အင္ဂ်င္နီယာ၊ ဗိသုကာပညာ အပါအ၀င္ပညာရပ္ နယ္ပယ္(၁၂)ခုက သုေတသနစာတမ္းေပါင္း (၁၉၅)ေစာင္ကို ဖတ္ၾကားမွာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။သုေတသနလုပ္ေဆာင္သူေတြအတြက္ အခ်က္အလက္ပိုင္းဆိုင္ရာေတြကို ေ၀မ်ွႏိုင္ဖို႔နဲ႔နည္းပညာ တကၠသိုလ္အခ်င္းခ်င္း ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈရဖို႔အတြက္ အခုလိုစာတမ္းဖတ္ပြဲျပဳလုပ္တာ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။
 
သုေတသနျပဳလုပ္ရာမွာ အခ်က္အလက္ေကာက္ယူတဲ့အပိုင္းနဲ႔ ေငြေၾကးပိုင္းေတြမွာ အခက္အခဲေတြ ေတြ႔ၾကံဳရေလ့ရွိတဲ့အတြက္ သုေတသနရန္ပံုေငြရရွိေရးအတြက္ ၾကိဳးစား ေဆာင္ရြက္ေပးေနတာမ်ိဳးေတြ ရွိတယ္လို႔သိရပါတယ္။ဒါ႔အျပင္လက္ရွိလုပ္ငန္းပိုင္း လုပ္ကိုင္ေန တဲ့သူေတြနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ျပီးသုေတသနလုပ္ငန္းေတြကို လက္ေတြ႔အသံုးခ်ႏိုင္ဖို႔ လုပ္ေဆာင္ေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။သိပၸံႏွင့္အင္ဂ်င္နီယာဆိုင္ရာ သုေတသနစာတမ္းဖတ္ပြဲကို ရန္ကုန္နည္းပညာ တကၠသိုလ္မွာ (၂၀၀၈)ခုႏွစ္ကတည္းက စတင္ျပဳလုပ္ခဲ့တာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ 
 
 
 

Related News