ရွာမင္တကၠသိုလ္(မေလးရွား)မွာ တက္ေရာက္ပညာသင္ၾကားရမယ့္ ထူးခၽြန္ထက္ျမက္တဲ႔ ျမန္မာေက်ာင္းသား ၂၀ဦးအတြက္ ပညာသင္စရိတ္ခ်ီးျမႇင့္တဲ႔ အစီအစဥ္စတင္ ေၾကညာတဲ႔ အခမ္းအနားကို ဇူလိုင္လ ၁၃ရက္က ရန္ကုန္ျမိဳ႕ဆူးေလရွန္ဂရီလာဟိုတယ္မွာ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ႔ ပါတယ္။ ရွာမင္တက္ၠသိုလ္(မေလးရွား) ဟာ တရုတ္ႏိုင္ငံ ပုဂၢလိကတကၠသိုလ္ တစ္ခုျဖစ္ျပီး ႏိုင္ငံရပ္ျခားမွာဖြင့္လွစ္တဲ႔ ပထမဆံုးေသာ တကၠသိုလ္ခြဲျဖစ္ပါတယ္။
 
၂၀၁၆ ခုႏွစ္က မေလးရွားႏိုင္ငံမွာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ ၂၀၀ ဦးနဲ႔ တရား၀င္စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ႕တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ အခုဆိုရင္ ရွာမင္တက္ၠသိုလ္(မေလးရွား) မွာ မေလးရွား၊တရုတ္၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ ေတာင္ကိုရီးယား၊ ထိုင္၀မ္၊ ဂ်ပန္၊ စင္ကာပူ၊ ထိုင္းႏိုင္ငံနဲ႔ အိႏ္ၵိယ ႏိုင္ငံ အစရွိတဲ့ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၁ႏိုင္ငံေက်ာ္က ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေပါင္း (၁၉၀၀) ေက်ာ္ ပညာသင္ၾကား လ်က္ရွိေနတယ္လို႔ လည္း သိရပါတယ္။
 
အဆိုပါတကၠသိုလ္ဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံကထူးခၽြန္တဲ႔ေက်ာင္းသား ၂၀ဦးကို ရာႏႈန္းျပည့္ ပညာသင္စရိတ္ေပးသြားမွာျဖစ္ျပီး တက္ၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲမွာ ဘာသာစံု ပ်မ္းမွ်အမွတ္ ၈၀ရာခိုင္ႏွဳန္း  ရမွတ္ရရွိတဲ႔ ေက်ာင္းသားေတြကို ပညာသင္ဆုေၾကး (၈၀ရာခိုင္ႏွဳန္း) ကင္းလြတ္ခြင့္ ခ်ီးျမွင့္ျပီး၊ ပ်မ္းမွ်အမွတ္ ၇၀ရာခိုင္ႏွဳန္း ရမွတ္ရရွိတဲ႔ေက်ာင္းသားေတြကို (၅၀ ရာခိုင္ႏွဳန္း )၊ ပွ်မ္းမွ်အမွတ္ ၆၀ရာခိုင္ႏွဳန္း ရမွတ္ရရွိတဲ႔ ေက်ာင္းသားေတြကို ပညာသင္ဆုေၾကး ၃၀ရာခိုင္ႏွုန္းအထိကို ေထာက္ပံ႔ ခ်ီးျမွင့္ေပးသြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။ရွာမင္တကၠသိုလ္(မေလးရွား) မွာ  International Businessç Engineeringç Journalism စတဲ႔ ဒီဂရီဘာသာရပ္ေတြအျပင္ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္္း ဘာသာရပ္ ၁၃ ခုကိုသင္ၾကား ပို႔ခ်ေပးေနတာ ျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ Chinese Studies eJY Traditional Chinese Medicine  ဘာသာရပ္ေတြကိုလည္း အဂၤလိပ္၊ တရုတ္ (၂) ဘာသာျဖင့္ သင္ၾကားေပးပို႔ခ် ေပးေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ 
 
 

Related News