ျပည္ထဲေရး၀န္ၾကီးဌာန၊ အက်ဥ္းဦးစီးဌာန မႏၱေလးဗဟိုအက်ဥ္းေထာင္မွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္၀င္တန္း ေအာင္ျမင္ခဲ႔ေသာေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ ၇ ဦးႏွင့္ စာေပသင္ၾကားေပးခဲ႔ေသာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအား ဂုဏ္ျပဳပြဲအခမ္းအနားကိုဇူလိုင္လ ၂၂ ရက္ က မႏၱေလးဗဟိုအက်ဥ္းေထာင္ ဓမၼာ႐ုံမွာ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ႔ပါတယ္။ ျပည္ထဲေရး ၀န္ၾကီးဌာနအေနနဲ႔ပညာေရး ၀န္ၾကီးဌာနနွင့္ ပူးေပါင္းကာ ၂၀၁၃- ၂၀၁၄ ပညာသင္ႏွစ္ကစျပီး မႏၱေလးဗဟိုအက်ဥ္းေထာင္မွာ ပညာတစ္ပိုင္းတစ္စျဖင့္ ေရာက္ရွိလာတဲ႔လူငယ္ အက်ဥ္းသားအက်ဥ္းသူမ်ား ပညာသင္ယူမႈ အခြင့္အလမ္းဆံုးရံႈးမႈ မရွိေစရန္ ပဥၥမတန္းမွ စျပီးအတန္းစဥ္ အလိုက္ ပညာသင္ၾကား ေပးလ်က္ရိွၿပီး တကၠသိုလ္၀င္တန္း ေျဖဆိုမည့္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြ ကိုေတာ႔ ရန္ကုန္မွ အင္းစိန္ ဗဟိုအက်ဥ္းးေထာင္သို႕ ပို႕ေဆာင္ေျဖဆိုေစခဲ႔တယ္လို႔သိရပါတယ္။ 

ၿပီးခဲ႔တဲ႔ ၂၀၁၆- ၂၀၁၇ ပညာသင္နွစ္မွာေတာ့ ပညာေရး၀န္ၾကီးဌာနနွင့္ ပူးေပါင္းကာ တကၠသိုလ္၀င္တန္း ေျဖဆိုမည့္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားကို မႏၱေလးဗဟိုအက်ဥ္းေထာင္မွာ တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲေျဖဆိုနိုင္ေရး အက်ဥ္းေထာင္အတြင္း စာစစ္ဌာနတခုကိုစတင္ဖြင့္လွစ္ ေျဖဆိုေစခဲ႔ေၾကာင္းသိရပါတယ္။ အက်ဥ္းေထာင္အတြင္း စာသင္ၾကားေပးမႈနွင့္ စာေမးပဲြ ေအာင္ျမင္ခဲ႔တဲ႔ ကေလးငယ္မ်ားဆက္လက္ပညာသင္ၾကားခြင့္ရရွိရန္ ေဆာင္ရြက္ထားမႈမ်ားကို မႏၱေလးဗဟိုအက်ဥ္းေထာင္ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမႈး ဦးခ်ိဳ၀င္းထြန္း ကခုလိုေျပာပါတယ္။

၂၀၁၇ခုႏွစ္တကၠသိုလ္၀င္ စာေမးပြဲကို မႏၱေလးဗဟိုအက်ဥ္းေထာင္ စာစစ္ဌာနမွ (၁၁)ဦး ၀င္ေရာက္ေျဖဆိုရာ (၇)ဦးေအာင္ျမင္ခဲ႔ျပီး ၃ဘာသာ ဂုဏ္ထူးရွင္ တစ္ဦး ၊ ၁ ဘာသာဂုဏ္ထူးရွင္ (၄ )ဦးေပၚထြက္ခဲ႔ပါတယ္။ မူးယစ္ေဆးမႈ ျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္ ၁၀ နွစ္ ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္းခံရေသာ္လည္း တကၠသိုလ္၀င္ စာေမးပြဲကို ၃ ဘာသာဂုဏ္ထူးျဖင့္ ထူးခြ်န္စြာေအာင္ျမင္ခဲ႔သည္ ေက်ာင္းသူ မရႊန္းလဲ႔ေ၀ေက်ာ္မွ ၎၏ခံစားခ်က္ႏွင့္ တက္ေရာက္ခ်င္ေသာတကၠသိုလ္မ်ားကိုေျပာပါတယ္။

ယခု ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင္နွစ္မွာလည္း မႏၱေလးဗဟိုအက်ဥ္းေထာင္မွ တကၠသိုလ္၀င္တန္း ကို တက္ေရာက္ သင္ၾကားေနသူ (၅၂) ဦးရွိျပီးအတန္းပညာသင္ၾကားေနသူအေယာက္ (၈၀) ေက်ာ္ရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ အက်ဥ္းေထာင္အတြင္း အက်ဥ္းက်ခံေနရေသာ္လည္း ျပစ္ဒဏ္ က်ခံေနရသည့္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား၏ စား၀တ္ေနေရးႏွင့္ စာအုပ္စာတမ္းမ်ားကို တာ၀န္ယူကာ ဆရာအျဖစ္ သင္ၾကားေပးေနသည့္ ဦးသန္းထြန္းေအာင္က ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ား၏ ပညာေရးသင္ၾကားေပးေနမႈကိုခုလိုေျပာပါတယ္။

ပညာတစ္ပိုုင္းတစ္စျဖင့္ ျပစ္ဒဏ္က်ခံေနရတဲ႔  အက်ဥ္းသားမ်ားကို ပညာေရးဆိုင္ရာ အခြင့္အလမ္းမ်ားရရွိေအာင္ စီမံေဆာင္ရြက္ေနျပီးအက်ဥ္းဦးစီးဌာနအေနျဖင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာရွိေသာ္လည္း ျပစ္ဒဏ္က် အက်ဥ္းသားမ်ား၏ မွန္ကန္ေသာခံယူခ်က္မ်ား အေရးပါေသာေၾကာင့္ ျပစ္ဒဏ္က် အက်ဥ္းသားမ်ား၏ မိဘမ်ားေဆြမ်ိဳးမ်ား က အျပန္အလွွန္ သေဘာေပါက္ နားလည္ျပီးအက်ဥ္းဦးစီးဌာန ၀န္ထမ္းမ်ား ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ပါက နိုင္ငံေတာ္ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးတြင္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစတဲ႔ လူသားအရင္းအျမစ္မ်ား လူမႈ ပတ္၀န္းက်င္တြင္ ဂုဏ္ယူဖြယ္ ျပန္လည္ ၀င္ေရာက္နုိင္မွာ ျဖစ္ေၾကာင္းအခမ္းအနားမွာ ညႊန္ၾကားေရးမႈးခ်ဳပ္ကေျပာၾကားခဲ႔ပါတယ္။

 

 

Related News