၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင္နွစ္အတြက္ အေျခခံပညာေက်ာင္းေတြမွာ အုပ္စုလိုက္ ေျဖဆိုျခင္း မဟုတ္ဘဲ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူတစ္ဦးခ်င္း ေျဖဆိုရတဲ႔စာေမးပြဲစစ္ေဆးမႈေတြ စတင္ျပဳလုပ္ေန တယ္လို႕သိရပါတယ္။ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ အေျခခံပညာေက်ာင္းေတြအေနနဲ႔ စာေမးပြဲစစ္ေဆးရာမွာ မူလကအုပ္စုလိုက ္(Group work) ပုံစံနဲ႔ စစ္ေဆးဖို႔ အေျခခံပညာဦးစီးဌာနက ညႊန္ၾကားထား ေပမယ္႔ လက္ရွိမွာ ဒီစနစ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျခင္း မရွိေသးတဲ႔အတြက္ တစ္ဦးခ်င္း ေျဖဆိုရတဲ႔စာေမးပြဲကို စတင္စစ္ေဆးခဲ႔ျပီး ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေတြအေနနဲ႔ အရင္ေျဖဆိုရတဲ႔ ပံုစံအတိုင္းေျဖဆိုရတဲ႔အတြက္ အခက္အခဲမရွိ ေျဖဆိုနိင္တာကို ေတြ႔ရတယ္လို႕ အထက( ၆ ) ဗိုလ္တေထာင္မွ ဆရာမတစ္ဦးက အခုလိုေျပာပါတယ္။

မူလက စစ္ေဆးမယ္႔ အုပ္စုလိုက္ ေျဖဆိုရတဲ႔စာေမးပြဲပုံစံဟာ စနစ္သစ္တစ္ခုျဖစ္တဲ႔အတြက္ အခက္အခဲရွိႏုိင္တာေၾကာင္႔  ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေတြအဆင္မေျပျဖစ္ႏိုင္တယ္လို႕ သိရပါတယ္။ ဒါ႔အျပင္ ဒီစနစ္ကို ေက်ာင္းသားမိဘတစ္ခ်ိဳ႕ကလည္း ေ၀ဖန္တာေတြရွိေနတဲ႔အတြက္ စနစ္သစ္ တစ္ခုေျပာင္းလဲဖို႕အတြက္ အခ်ိန္ယူျပင္ဆင္သင္႔တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ အခုေျဖဆိုရတဲ႔စာေမးပြဲဟာ ဒုတိယတန္းကေန ဒသမတန္းအထိ ေျဖဆိုရတာျဖစ္ျပီး စာေမးပြဲ စစ္ေဆးရာမွာ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားေတြက စုစုေပါင္းအမွတ္ (၂၅)မွတ္ဖုိး ေျဖဆိုရတာျဖစ္ျပီး ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေတြအေနနဲ႔ ႏွစ္လစာေမးခြန္းကို ေျဖဆိုရတာ ျဖစ္တယ္လို႔လည္း သိရပါတယ္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင္နွစ္အတြက္ အေျခခံပညာေက်ာင္းေတြမွ ာစာေမးပဲြစစ္ေဆးရာမွာ ဇူလိုင္လမွာ တစ္ႀကိမ္၊ ေအာက္တိုဘာလမွာ တစ္ႀကိမ္၊ ဒီဇင္ဘာလမွာတစ္ႀကိမ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလမွာ တစ္ႀကိမ္၊ စုစုေပါင္း ေလးႀကိမ္ စစ္ေဆးသြားမွာျဖစ္ျပီး အခုဇူလိုင္လမွာ ေျဖဆိုရတဲ႔စာေမးပြဲက ပထမဦးဆုးံအႀကိမ္စစ္ေဆးတာလည္းျဖစ္ပါတယ္။ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေတြအေနနဲ႔ ပထမအစမ္းစာေမးပြဲကို ေအာက္တိုဘာလမွာ ေျဖဆိုရမွာျဖစ္ျပီး ေနာက္ဆုးံဖိုင္နယ္ကို ေဖေဖာ္၀ါရီလ မွာ ေျဖဆိုသြားရမွာျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။

 

 

Related News