ရန္ကုန္ကစက္႐ုံလုပ္သားေတြအတြက္ ညပိုင္းသင္တန္းေတြကို တကၠသိုလ္ေတြမွာ ဒီႏွစ္အတြင္း ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးသြားမယ္လို႕ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕က ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။ နည္းပညာတကၠသိုလ္ေတြမွာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းက စက္ရုံနဲ႔USMEတဲ့ လုပ္ငန္းေတြအတြက္ ညပိုင္းအသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းသင္တန္းေတြကို ဒီႏွစ္အတြင္းမွာပဲ  ဖြင့္လွစ္ သင္ၾကား ေပးသြားမယ္လို႕ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးခ်ဴပ္က ဇူလိုင္၂၉ရက္က UMFCCI မွာ ျပဳလုပ္တဲ့ အေသးစားနဲ႕ အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံျဖိဳးတိုးတက္ေရး ဖိုရမ္မွာ ေျပာၾကားလိုက္တာပါ။ ဒါ့ျပင္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းေတြကိုလည္း  ေန႕ပိုင္းေတြမွာသာ မဟုတ္ဘဲ ညပိုင္းေတြမွာပါ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားႏိုင္ဖို႕ လုပ္ေဆာင္သြားမွာျဖစ္ျပီး စာသင္ခန္းမေတြကို အခ်ိန္ျပည္႔အသုံခ်နိုင္ဖို႕ လုပ္ေဆာင္သြားမယ္လို႕လဲ ၀န္ႀကီးခ်ဴပ္က ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။
 
ဖြံျဖိဳးျပီးႏိုင္ငံေတြလို စက္မႈဇုန္ေတြက တကၠသိုလ္ေတြကို ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံထားကာ ခ်ိတ္ဆက္တည္ရွိထားသလို  လက္ရွိရန္ကုန္က နည္ပညာတကၠသိုလ္ေတြမွာ  စက္မႈဇုံေတြနဲ႕ခ်ိတ္ဖို႕ ေနရာတက် အဆင္သင့္ရွိေနျပီး ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ေဆာင္မယ္လို႕လဲ ၀န္ႀကီးခ်ဴပ္ကဆိုပါတယ္။ လက္ရွိ ခုလိုအသက္ေမြးမႈပညာရပ္ေတြ အဆင့္ျမွင့္တင္ျပီး စြန္႔ဦးတီထြင္လုပ္ငန္းသစ္ေတြ ေပၚထြန္းလာေရး၊ သင္တန္းေတြရဲ႕ ေကာင္းက်ဳိးေတြနဲ႔ပတ္သက္လို႔လဲ   အေသးစားႏွင့္အလတ္စား စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ကလည္း ခုလိုေျပာပါတယ္။
 
ဒီအသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းသင္တန္းေတြကို လိႈင္သာယာ၊ သန္လ်င္မွာရွိတဲ့ နည္းပညာ တကၠသိုလ္ေတြနဲ႕ ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္မွာ စတင္လုပ္ေဆာင္သြားမယ္လို႕လည္းသိရပါတယ္။ဖိုရမ္မွာေတာ့ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ၊ ကုန္သြယ္မႈ၊ ၀န္ေဆာင္မႈက႑ေတြ၊ ေက်းလက္ေဒသ SME လုပ္ငန္းမ်ားဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ စြန္႔ဦးတီထြင္ SME လုပ္ငန္းသစ္မ်ားလြယ္ကူစြာ လ်င္ျမန္စြာ ျဖစ္ထြန္းလာေရး၊ SME လုပ္ငန္းမ်ားေငြေၾကးအရင္းအႏွီးရရွိေရး စတာေတြကို စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာန အပါအ၀င္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕၊ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္၊ SME လုပ္ငန္းရွင္ေတြ၊ နယ္ပယ္အရပ္ရပ္က ပညာရွင္ေတြက စိတ္ပါ၀င္စားသူေတြ တက္ေရာက္ၾကၿပီး သံုးသပ္ အေျဖထုတ္ၾကတာလဲျဖစ္ပါတယ္။
 
 

Related News