တကၠသိုလ္္ေတြမွာတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနႀကတဲ႔ဆရာ၊ ဆရာမေတြရဲ႕လိုအပ္ခ်က္ေတြနဲ႔ ပက္သက္ျပီး ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ဖို႔အတြက္ တကၠသိုလ္ဆရာမ်ားသမဂၢမွဆရာ(၁၅)ဦးခန္႔နဲ႔ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနက ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ အဆင္႔ျမင္႔ပညာဦးစီးဌာနက ဒုတိယညြန္ႀကားေရး မွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေအာင္ေအာင္မင္းနဲ႔ဇူလိုင္လ(၁၇)ရက္က ေနျပည္ေတာ္မွာေတြ႕ဆုံခဲ႔တယ္လို႕ သိရပါတယ္။ အဲဒီေတြ႕ဆုံပြဲနဲ႔ ပတ္သတ္တဲ့ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲကို ဇူလိုင္လ(၃၀)ရက္က ရန္ကုန္တကၠသိုလ္္မွာ ျပဳလုပ္သြားပါတယ္။ 

တကၠသိုလ္္ဆရာမ်ားသမဂၢကဆရာေတြနဲ႔ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနေတြ႕ဆုံရာမွာ တကၠသိုလ္္တိုင္းမွာ ဆရာမ်ားသမဂၢေတြ အလ်ွင္အျမန္ေပၚေပါက္ေစေရး၊ တကၠသိုလ္ဆရာ၊ ဆရာမေတြ အေျခခံပညာ ေက်ာင္းေတြမွ ဆရာ၊ဆရာမေတြရဲ႕ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ လူမႈဖူလုံေရးအတြက္ အခမဲ႔ေဆးကုသခြင္႔ေပးဖို႕နဲ႔ မႀကာေသးမီကျဖစ္ပြားခဲ႔တဲ႔ ယာဥ္မေတာ္တဆမႈေတြနဲ႔ပက္သက္လို႕ တကၠသိုလ္အေျချပဳယာဥ္လိုင္းေတြေျပးဆြဲေပးဖို႕၊ ယာဥ္ေတြေျပးဆြဲတဲ႔အခါမွာ လုံျခဳံစိတ္ခ်ရတဲ႔ ယာဥ္ေတြနဲ႔ေျပးဆြဲေပးဖို႔အျပင္ ေအာက္တိုဘာလ(၅)ရက္ေန႔ဟာ ကမာၻ႕ဆရာမ်ားေန႔ျဖစ္ေပမယ္႔ အဲဒီေန႔မွာ ဂ်ဴတီေတြနဲ႔မအားတဲ႔အတြက္ ကမာၻ႕ဆရာမ်ားေန႔မွာဆရာ၊ဆရာမေတြကို ဂ်ဴတီကင္း လြတ္ခြင္႔ေပးဖို႔ စတဲ႔အခ်က္ေလးခ်က္ကိုတင္ျပေတာင္းဆိုခဲ႔တယ္လို႕သိရပါတယ္။

ဒီအခ်က္ေတြနဲ႔ပက္သက္ျပီးတကၠသိုလ္ဆရာမ်ားသမဂၢေတြအေနနဲ႔ ႀသဂုတ္လထဲမွာ ပညာေရး ၀န္ႀကီးဌာနအျပင္ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ပညာေရးျမႇင္႔တင္မႈေကာ္မတီကိုလည္း တင္ျပေတာင္းဆို သြားမွာျဖစ္ျပီး တကၠသိုလ္ဆရာေတြရဲ႕က်န္းမာေရးနဲ႔ပက္သက္လို႕ အလုပ္သမားႏွင့္ ေတာင္သူလယ္သမား ေရးရာေကာ္မတီကိုလည္းေတြ႕ဆုံသြားဖို႔ရွိတယ္လို႔သိရပါတယ္။ လက္ရွိမွာေတာ့ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္မွာတကၠသိုလ္ေပါင္း(၁၃၂)ခုရွိျပီး အဲဒီတကၠသိုလ္ေတြမွာတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနတဲ႔ဆရာ၊ဆရာမအမ်ားအျပားရွိတယ္လို႔သိရပါတယ္ ။

 

 

Related News