ဒဂံုတကၠသိုလ္မွာတက္ေရာက္သင္ၾကားေနတဲ့ သိပ္ၸံဘာသာရပ္ ၈ ခုကေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူေတြ စုေပါင္းၿပီး ပထမဆံုးအႀကိမ္ သိပ္ၸံျပပြဲကို ၾသဂုတ္လ(၃)ရက္က ဒဂံုတကၠသိုလ္မွာျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ အဲ့ဒီျပပြဲမွာ ျပခန္းေပါင္း(၂၀)ေက်ာ္ပါ၀င္ၿပီး ဘာသာရပ္အလိုက္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူေတြရဲ႕ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈေတြကိုျပသခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ယခုျပဳလုပ္တဲ့ သိပ္ၸံျပပြဲမွာ သခ်ၤာဌာန၊ ဓာတုေဗဒဌာန၊ ႐ူပေဗဒဌာန၊ သတၱေဗဒဌာန၊ ႐ုကၡေဗဒဌာန၊ ကြန္ပ်ဴတာ သိပ္ၸံဌာန၊ဘူမိေဗဒဌာန၊ ကုန္ထုတ္ဓာတုဌာန အစရွိတဲ့ဌာနေတြက စိတ္ပါ၀င္စားတဲ့ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေတြ ပါ၀င္ျပသခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။
 
ျပပြဲအတြင္း ၪဏ္စမ္းပေဟဠိ ေမးျမန္းျခင္း၊ ေသြးအမ်ိဳးအစား စစ္ေဆးေပးျခင္း၊ ဗဟုသုတ ေမးခြန္းမ်ားေမးျမန္းျခင္းနဲ႔ ျပသထားတဲ့ပစၥည္းမ်ားအေၾကာင္း ရွင္းျပတာေတြကို ျပဳလုပ္ခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေတြအေနနဲ႔ ယခုလိုျပပြဲျပဳလုပ္တာဟာ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ျဖစ္ၿပီး ေနာက္ႏွစ္ေတြမွာလည္း ႏွစ္စဥ္ျပဳလုပ္ႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားမယ္လို႔သိရပါတယ္။  
 
 
 

Related News