တကၠသိုလ္ေကာလိပ္ သိပၸံေက်ာင္းေပါင္းစံု အသံုးလံုးအဖြဲ႕၀င္ေတြဦးစီးတဲ့ စာတတ္ေျမာက္ေရးႏွင့္ေဒသဖြံ႔႕ၿဖိဳးမႈကူညီေရးအဖြဲ႕ရဲ႕ အလွဴေငြေပးအပ္ပြဲအခမ္းအနားကို ၾသဂုတ္လ(၆)ရက္ေန႔က ေတာ္၀င္ႏွင္းဆီမွာျပဳလုပ္သြားခဲ႔ပါတယ္။စာတတ္ေျမာက္ေရးႏွင့္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးမႈကူညီေရးအဖြဲ႕က ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာနိုင္ငံေတာ္အတြင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်းလက္ေဒသေတြရဲ႕ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးနဲ႕လူမႈေရးအက်ိဳးျပဳေစတနာ့၀န္ထမ္းလုပ္ငန္းလုပ္ငန္းေတြ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔စြာေဆာင္ရြက္နိုင္ေရးအတြက္အသင္း၀င္မ်ားနဲ႕ ေစတနာရွင္ေတြက ရန္ပံုေငြမ်ားစုေပါင္း လွဴဒါန္းၾကတာျဖစ္တယ္လို႕သိရပါတယ္။ ဒီစုေပါင္းလွဴဒါန္းပြဲမွာ အလွဴရွင္အသီးသီမွထည့္၀င္ၾကတဲ့ အလွဴေငြစုစုေပါင္း (၇၈)သိန္း(၄)ေသာင္းရရွိခဲ့တယ္လို႕သိရပါတယ္။


စာတတ္ေျမာက္ေရးႏွင့္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကူညီေရးအဖြဲ႕ကို (၂၀၁၃)ခုႏွစ္က စတင္တည္ေထာင္ခဲ့တာျဖစ္ၿပီးအဖြဲ႕အစည္းတည္ေထာင္ျဖစ္ခဲ့တဲ့ အေၾကာင္းရင္းကတကၠသိုလ္ေကာလိပ္သိပံၸနဲ႔ ” အ”သံုးလံုးလုပ္အားေပးေက်ာင္းသားေတြကိုျပန္လည္စုစည္းခ်င္တဲ့ ဆႏၵနဲ႔တည္ေထာင္တာျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။စာတတ္ေျမာက္ေရးႏွင့္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကူညီေရးအဖြဲ႕အေနနဲ႔ယခုလက္ရွိလုပ္ေဆာင္မႈေတြမွာ နယ္စြန္နယ္ျဖားသြားလာေရးခက္ခဲတဲ့ေနရာေတြကို သြားေရာက္ၿပီး (၁၀)တန္းေအာင္ခ်က္ျမင့္မားေရးအတြက္ တကၠသိုလ္မွ ဆရာ၊ဆရာမေတြ ပါေမာကၡေတြက ေက်းရြာေတြသင္ၾကားမႈေတြျပဳလုပ္ေပးေန တယ္လို႕သိရပါတယ္။ အခုလိုသင္ၾကားမႈေတြကို တစ္ႏွစ္ကို(၄)ႀကိမ္ေက်းရြာမ်ားကို သြားေရာက္သင္ၾကားေပးေနတာျဖစ္တယ္လို႕သိရပါတယ္။

 

 

 

Related News