မႏၲေလးတိုင္းေဒသၾကီးအတြင္းရွိ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းအသီးသီးမွာ ပညာသင္ၾကားေနတဲ႔ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားကို ပညာသင္ၾကားရာမွာ တစ္ဘက္တစ္လမ္းမွ ေငြေၾကး အေထာက္အပံ့ ရရွိေစေရး ပညာသင္ယူလိုစိတ္ျမင္႔မားလာေစေရးနဲ႕ တ႐ုတ္-ျမန္မာ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈေတြ တိုးပြားေစေရးနဲ႔ CFPA အဖြဲ႔အစည္းမွ တာ၀န္ယူကာ အခုလို ပညာသင္ စရိတ္ေပးအပ္ျခင္း အစီအစဥ္ကို ျပဳလုပ္ခဲ႔တာျဖစ္တယ္လို႕ သိရပါတယ္။
 
မႏၲေလးတကၠသိုလ္၊ မႏၲေလးႏိုင္ငံျခားဘာသာတကၠသိုလ္္၊ ေက်ာက္ဆည္တကၠသိုလ္ ၊ ရတနာပံုတကၠသိုလ္္၊ မႏၲေလးဒီဂရီေကာလိပ္စတဲ႔ တကၠသိုလ္ (၁)ခုစီမွ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ (၉၀)ဦးစီနဲ႔ ဖူးက်င္႔ကြန္ျဖဴးရွပ္ ေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ (၅၀)ဦး စုစုေပါင္းေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ (၅၀၀) ဦးကို တစ္လကို (၃၀၀၀၀)သံုးေသာင္းႏႈန္းနဲ႕ ပညာသင္ႏွစ္ တစ္ႏွစ္စာ ေငြက်ပ္(၃)သိန္းစီ ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ CFPA အဖြဲ႔အစည္းအေနနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ တကၠသိုလ္္ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ အခုလို ပညာသင္စရိတ္ေထာက္ပံ့ျခင္းကို မႏၲေလးတိုင္းေဒသၾကီး အပါအ၀င္ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသၾကီးနဲ႔ ရခိုင္ျပည္နယ္တို႔ရွိ တကၠသိုလ္္ေပါင္း (၁၂ )ခုမွ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေပါင္း (၁၃၀၀)ကို ပညာသင္စရိတ္ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္ခဲ႔တာ ျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ 
 
 
 

Related News