၂၀၁၇ ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္၀င္တန္းစာေမးပြဲေအာင္ျမင္ခဲ့တဲ့ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြအေနနဲ့ တကၠသိုလ္၀င္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာေဖာင္ေတြကို ၾသဂုတ္လ(၈)ရက္ကေန ၾသဂုတ္လ(၂၅)ရက္ ေနာက္ဆံုးထားျပီး ထုတ္ေပးေနတာျဖစ္ပါတယ္။ တကၠသိုလ္၀င္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာေဖာင္ေတြကို သက္ဆိုင္ရာျမိဳ႕နယ္ေတြက အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္းေတြနဲ႔ သက္ဆိုင္ရာ ပညာေရးမွဴး ႐ံုးေတြမွာ ထုတ္ေပးေနတာျဖစ္ပါတယ္။ တကၠသိုလ္၀င္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာေဖာင္ေတြ ထုတ္ေပးရာမွာ လာေရာက္ထုတ္ယူတဲ့ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြ အေနနဲ႔ မိမိတို႔ စာေမးပြဲေျဖဆိုခဲ့တဲ့ ေက်ာင္းေတြမွာ   မိမိတို ့ရဲ ့မွတ္ပံုတင္ယူလာျပီး ေလ်ွာက္လႊာေဖာင္ေတြကို ထုတ္ယူႏိုင္တယ္လို႔လည္း သိရပါတယ္။
 
တကၠသိုလ္၀င္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာေဖာင္ထုတ္ယူရာမွာ တကၠသိုလ္၀င္တန္းစာေမးပြဲေအာင္ျမင္ခဲ့တဲ့ အမွတ္စာရင္း၊ တကၠသိုလ္၀င္ခြင့္လမ္းညႊန္စာအုပ္နဲ႔ တကၠသိုလ္၀င္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားရမယ့္ ပံုစံစာအိတ္ေတြကို ပါ၀င္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။တကၠသိုလ္၀င္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာေတြကို ေလွ်ာက္ထားရာမွာ ယခင္ႏွစ္ေတြကလို တကၠသိုလ္၀င္ခြင့္စိစစ္ေရးအဖြဲ႔ကို တိုက္႐ိုက္ေလွ်ာက္ထားစရာမလိုပဲနဲ႔ တိုင္းေဒသၾကီးျပည္နယ္ အသီးသီးက တကၠသိုလ္(၁၇)ခုကို သြားေရာက္ေလ်ွာက္ထားရမွာျဖစ္ျပီး သတ္မွတ္ရက္ထက္ ေက်ာ္လြန္ပါက အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာန(ရန္ကုန္႐ံုးခြဲ)ကို ေပးပို႔ေလွ်ာက္ထားရမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ လည္း သိရပါတယ္။
 
ယခုႏွစ္ပညာသင္ႏွစ္မွစတင္ျပီး တကၠသိုလ္၀င္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာ ေဖာင္ေတြကို ျမစ္ၾကီးနား၊ လိြဳင္ေကာ္၊ ဘားအံ၊ ဟားခါး၊ မံုရြာ၊ ထား၀ယ္၊ ေတာင္ငူ၊ ပဲခူး၊ မေကြး၊ မႏၲေလး၊ ေမာ္လၿမိဳင္၊ စစ္ေတြ၊ ရန္ကုန္၊ေတာင္ၾကီး၊လား႐ိႈး၊က်ိဳင္းတံုနဲ႔ ပုသိမ္တကၠသိုလ္တို႔မွာ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ 
 
 
 

Related News