၂၀၁၇-၂၀၁၈ပညာသင္နွစ္အတြက္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ေက်ာင္းျပင္ပမူလတန္း ပညာေရးလုပ္ငန္းဖြင္႔ပြဲကို ႀသဂုတ္လ(၁၂)ရက္ေန႔က လႈိင္သာယာျမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၂)အေျခခံပညာ အထက္တန္းေက်ာင္းမွာ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ေက်ာင္းျပင္ပႏွင့္တစ္သက္တာပညာေရးဦးစီးဌာနအေနနဲ႔ အေႀကာင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးေႀကာင္႔ ပညာသင္ႀကားခြင္႔ဆုးံရႈံးေနတဲ႔ကေလးငယ္ေတြအတြက္ ပညာသင္ႀကားခြင္႔ရရွိေစဖို႔ (၂၀၁၆) စက္တင္ဘာလမွစၿပီး ေက်ာင္းျပင္ပပညာေရးကို စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ႔ျပီး အခု၂၀၁၇-၂၀၁၈ပညာသင္နွစ္မွာ ေက်ာင္းျပင္ပမူလတန္းပညာေရးအတြက္ ေက်ာင္းျပင္ပပညာသင္ခြင္႔ရတဲ႔ ျမိဳ႕နယ္တစ္ခုထဲမွာအပါအ၀င္ျဖစ္တဲ႔ လႈိင္သာယာျမိဳ႕နယ္ထဲမွာ ေက်ာင္းျပင္ပမူလတန္းပညာေရး လုပ္ငန္းဖြင္႔ပြဲအခမ္းအနားကို က်င္းပတာျဖစ္ပါတယ္။
 
၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင္နွစ္အတြက္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ေက်ာင္းျပင္ပမူလတန္း ပညာသင္ႀကားမႈအျဖစ္ ျမိဳ႕နယ္(၁၂)ျမိဳ႕နယ္ကို သင္ႀကားေပးသြားမွာျဖစ္ျပီး ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ ဦးေရအေနနဲ႔(၁၆၀၉)ဦးကို သင္ႀကားေပးသြားမွာျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ ေက်ာင္းျပင္ပမူလ တန္းပညာေရး သင္ႀကားမႈအျဖစ္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းက ဒဂုံျမိဳ႕သစ္ေတာင္ပိုင္းျမိဳ႕နယ္၊ ဒဂုံဆိပ္ကမ္းျမိဳ႕နယ္၊ သာေကတျမိဳ႕နယ္၊ ႀကည္႕ျမင္တိုင္ျမိဳ႕နယ္၊ သန္လ်င္ျမိဳ႕နယ္၊ ေက်ာက္တန္းျမိဳ႕နယ္၊ ေရႊျပည္သာျမိဳ႕နယ္၊ ေကာ့မွဴးျမိဳ႕နယ္၊ မဂၤလာဒံုျမိဳ႕နယ္၊ တိုက္ႀကီးျမိဳ႕နယ္၊ ဒလျမိဳ႕နယ္၊ လႈိင္သာယာျမိဳ႕နယ္စတဲ႔ျမိဳ႕နယ္ေတြမွာ ဆရာ၊ဆရာမဦးေရ(၁၄၇)ဦးနဲ႔စာသင္၀ိုင္းေပါင္း (၆၉)၀ိုင္းဖြင္႔လွစ္သင္ႀကားေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ေက်ာင္းျပင္ပႏွင့္ တစ္သက္တာပညာေရးဦးစီးဌာနအေနနဲ႔ ေက်ာင္းျပင္ပပညာ သင္ႀကားမူအျဖစ္၂၀၁၆ စက္တင္ဘာလမွာစတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ႔ပါတယ္။ ျပီးခဲ႔တဲ႔ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ပညာသင္နွစ္က ျမန္မာတစ္နိင္ငံလံုးရွိ ျမိဳ႕နယ္(၄၇)ျမိဳ႕နယ္မွာ သင္ႀကားေပးခဲ႔ျပီး အခု ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင္နွစ္မွာ ျမိဳ႕နယ္(၈၁)ျမိဳ႕နယ္မွာသင္ႀကားေပးသြားမွာ ျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။
 
 
 

Related News