ရန္ကုန္ႏိုင္ငံျခားဘာသာတကၠသိုလ္မွ (၂၀၁၆-၂၀၁၇) ပညာသင္ႏွစ္ ျမန္မာဘာသာ ကြ်မ္းက်င္မႈ သင္တန္းဆင္း လက္မွတ္ေပးအပ္ပြဲ အခမ္းအနားကို စက္တင္ဘာလ(၂၅)ရက္က ရန္ကုန္ႏိုင္ငံျခားဘာသာတကၠသိုလ္ရဲ႕ COE ဘက္စံုခန္းမမွာက်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။     တရုတ္၊ ကိုရီးယား၊ ဂ်ပန္၊ ထိုင္း၊ အီတလီ၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ၊ အိႏၵိယစတဲ့ႏိုင္ငံ(၇) ႏိုင္ငံမွ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားကို ပညာသင္ႏွစ္(၁)ႏွစ္တာကာလအတြင္း ျမန္မာဘာသာ ကြ်မ္းက်င္တတ္ေျမာက္မႈဆိုင္ရာ အေျပာ၊ အေရး၊ အၾကား နဲ႔ ျမန္မာသဒၵါ စတဲ့စာေမးပြဲမ်ားကို ေျဖဆိုခဲ့တဲ့ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ(၁၃၅)ဦးကို သင္တန္းဆင္းလက္မွတ္ခ်ီးျမွင့္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ရန္ကုန္ႏိုင္ငံျခားဘာသာတကၠသိုလ္ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ ျမန္မာဘာသာ ကြ်မ္းက်င္မႈ အေျခခံအဆင့္ ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူ(၄၆)ေယာက္၊  ျမန္မာဘာသာကြ်မ္းက်င္မႈ ၾကားအဆင့္ ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္သူ(၂၉)ေယာက္၊  ျမန္မာဘာသာကြ်မ္းက်င္မႈအဆင့္ျမင့္အဆင့္ ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူ(၆၀)ေယာက္သင္တန္းျပီးေျမာက္ခဲ့ျပီး လာေရာက္တက္ေရာက္ခဲ့တဲ့ ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူအမ်ားစုကေတာ့ တရုတ္ႏိုင္ငံသားမ်ားျဖစ္တယ္လို႔ေျပာပါတယ္။   ရန္ကုန္ႏိုင္ငံျခားဘာသာတကၠသိုလ္ကို ႏိုင္ငံရပ္ျခားမွ လာတက္ေရာက္လိုတဲ့ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေတြအေနနဲ႔  တက္ေရာက္မယ္ဆိုပါက သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံမွ တကၠသိုလ္အခ်င္းခ်င္း ပူးေပါင္းေဆာက္ရြက္မႈ သေဘာတူစာခ်ဳပ္နဲ႔ ႏွစ္ႏိုင္ငံအစိုးရ သေဘာတူညီခ်က္စတဲ့ လိုအပ္ခ်က္ (၂)ခ်က္ လိုအပ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။

 

Related News