ဓႏုကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ၊ ရြာငံနဲ႔ပင္းတယျမိဳ႔နယ္တို႔မွ တကၠသိုလ္၀င္တန္း ေအာင္ျမင္ျပီး တဲ့ ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူအေယာက္(၅၀)အတြက္ ေလ့လာေရးခရီးစဥ္ကို Forver Group  မွ စီစဥ္တာျဖစ္ျပီး ဒီကေန႔ စက္တင္ဘာလ(၂၆)ရက္ေန႔မွာေတာ့ MRTV-4  ေရကူးရံုးက ဌာနေတြနဲ႔ စတူဒီယိုေတြကိုလိုက္လံေလ့လာခဲ့ပါတယ္။  ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူေတြအတြက္ ေလ့လာေရးခရီးစဥ္ မွာေတာ့ စက္တင္ဘာလ(၂၅)ရက္ကေန (၂၈)ရက္ေန႔အထိ Forever Group  ရဲ႕လုပ္ငန္းလည္ပတ္ပံု ေတြကို ေလ့လာေနတာျဖစ္ပါတယ္။  ဓႏုကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ၊ ရြာငံနဲ႔ပင္းတယျမိဳ႔နယ္တို႔မွ ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူမ်ားကို ဇြန္လ(၁၉)ရက္မွစျပီး အေျခခံအဂၤလိပ္စာစကားေျပာနဲ႔ ကြန္ပ်ဴတာသင္တန္းေတြအျပင္ Success Training ေတြကိုပါ Forever Group မွသြားေရာက္ၿပီး သံုးလတာသင္ၾကားေပးခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ သင္တန္းတက္ေရာက္ထားတဲ့ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူ ေတြဟာ Forever Group မွေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ MRTV-4  နဲ႔ Channel-7 Free To Ari ႐ုပ္သံလုိင္းေတြမွာ ထုတ္လႊင့္ေနတဲ့ ႐ုပ္သံအစီအစဥ္ေတြကိုေလ့လာသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။
 
ဓႏုကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ လက္ေအာက္မွာရိွတဲ့ ရြာငံနဲ႔ပင္းတယျမိဳ့နယ္တို႕မွ  ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေတြအေနနဲ႔လည္း MRTV4  ေရကူးရံုးက စတူဒီယိုေတြ၊ ဌာနေတြကို ေလ့လာရတာက သူတို႔ေတြအတြက္ ပထမအႀကိမ္ လာေရာက္ေလ့လာခြင့္ရတာျဖစ္ျပီး ေလ့လာခြင့္ရ တဲ့အတြက္လည္း အက်ိဳးေက်းဇူးေတြရရိွတယ္လို႔ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူေတြက ေျပာပါတယ္။ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူေတြအေနနဲ ဒီေန႔စက္တင္ဘာလ(၂၆)ရက္ေန႔ ေလ့လာေရး ခရီးစဥ္မွာေတာ့ MRTV4  ေရကူးရံုးကဌာနေတြ၊ စတူရီယိုေတြအပါအ၀င္ MRTV4 သတင္းရိုက္ကူးထုတ္လႊင့္မႈေတြ၊ The Money Drop Myanmar အစီအစဥ္ ရိုက္ကူးထုတ္လႊင့္ ေနမႈေတြကို ေလ့လာခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ညေနပိုင္းမွာေတာ့ဗိုလ္တေထာင္ဘုရားကို သြားေရာက္ ဖူးေမွ်ာ္ေလ့လာၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
 
 

Related News