ရန္ကုန္မ်က္မျမင္ေက်ာင္း(ခ၀ဲၿခံ)မွာ အေျခခံပညာသင္ၾကားေပးမႈေတြအျပင္ ေက်ာင္းစေနခ်ိန္ လြန္ၿပီးမွ ေက်ာင္းကိုေရာက္ရွိလာခဲ့သူေတြအတြက္ကိုလည္း လက္မႈပညာေတြျဖစ္တဲ့ ၾကိမ္၊၀ါး၊ တံျမက္စည္းသင္တန္းမ်ားသင္ၾကားေပးေနတယ္လို႕ သိရပါတယ္။ ရန္ကုန္မ်က္မျမင္ေက်ာင္း(ခ၀ဲၿခံ)မွာ ေက်ာင္းစတင္ေနရတဲ့ အသက္ (၅)ႏွစ္ပတ္၀န္းက်င္ကို ေက်ာ္ၿပီး အသက္(၁၀)ႏွစ္၀န္းက်င္မွေရာက္ရွိလာသူေတြအတြက္ အသံုးလံုးသင္တန္းေတြကို သင္ၾကား ေပးမႈအျပင္ ဘ၀ရပ္တည္မႈျပဳလုပ္ႏုိင္ဖို႔ ၾကိမ္၊၀ါး၊တံျမက္စည္းသင္တန္းမ်ားကို သင္ၾကားေပး ေနတယ္လုိ႔သိရပါတယ္။ဒီသင္တန္းကေန ၾကိမ္နဲ႔၀ါးကေနျပဳလုပ္တဲ့ ၾကိမ္ေခါင္းအံုး၊ႀကိမ္ကုလားထိုင္၊ ႀကိမ္ခံုစတာေတြကို သင္ၾကားေပးေနတာျဖစ္ၿပီး လူမ်ိဳးဘာသာမေရြး အျမင္အာ႐ံုခ်ိဳ႕တဲ့ သူတုိင္း ဒီေက်ာင္းမွာ တက္ေရာက္ႏုိင္တယ္လုိ႔သိရပါတယ္။
 
ဒီႀကိမ္၊၀ါး၊တံျမက္စည္းသင္တန္းမွာ တက္ေရာက္ခြင့္ရရွိသူေတြအေနနဲ႔ ရန္ကုန္မ်က္မျမင္ ေက်ာင္း(ခ၀ဲၿခံ)မွာ (၃)ႏွစ္ေနထုိင္ၿပီးတက္ေရာက္ရမွာျဖစ္ကာ သင္တန္းအၿပီး အသက္(၁၈)ႏွစ္ ျပည့္ခဲ့ရင္ေတာ့ လုပ္ခလစာနဲ႔အတူအလုပ္ကိုပါေပးသြားမွာ ျဖစ္တယ္လုိ႔သိရပါတယ္။ ေက်ာင္းေနခြင့္ မရတဲ့ အျမင္အာ႐ံုခ်ိဳ႕ယြင္းသူေတြအတြက္ ဘ၀ရပ္တည္ဖို႔အခက္အခဲ မရွိေတာ့ဘဲ အားငယ္စိတ္ေတြကို ကုစားႏုိင္တဲ့အေျခအေနတစ္ခုကို ေျပာင္းလဲေပးႏုိင္ခဲ့ၿပီျဖစ္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ရန္ကုန္မ်က္မျမင္ေက်ာင္း (ခ၀ဲၿခံ)မွာ အခုလိုေက်ာင္းေနအရြယ္လြန္ၿပီးမွ ေရာက္လာသူေတြ အတြက္ ၾကိမ္၊၀ါး၊သင္တန္းအျပင္ အႏွိပ္သင္တန္းမ်ားကိုလည္း သင္ၾကားေပးေနတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။
 
 

Related News