ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ အေျခခံပညာဦးစီးဌာနရဲ႕ (၂၀၁၇-၂၀၁၈)ခုႏွစ္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ပညာေရးစံုညီပြဲေတာ္ကို ဒီကေန႔ဇန္န၀ါရီလ(၃)ရက္က အလံုၿမိဳ႕နယ္ရွိ အမွတ္(၄) အေျခခံပညာ အထက္တန္းေက်ာင္းမွာက်င္းပခဲ့ပါတယ္။ ဒီပညာေရးစံုညီပြဲေတာ္မွာ အစိုးရရဲ႕အဓိကမူ၀ါဒဟာ ပညာေရးတိုးတက္လာဖို႔ ျဖစ္ၿပီးပညာေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးျပဳ ျပင္ေျပာင္းလဲေနတဲ့အေျခအေနေတြအျပင္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေတြအေနနဲ႔ ဘာသာရပ္ေရြးခ်ယ္ရာမွာ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းရေအာင္ေရြးခ်ယ္ရတဲ့အေျခအေနမွ သင္ၾကားလိုမႈစိတ္ဆႏၵနဲ႔ သင္ၾကားခြင့္ကိုရႏိုင္ ဖို႔ ေျပာင္းလဲၾကရမွာျဖစ္တယ္လို႔ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကေျပာပါတယ္။

အခုျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ပညာေရးစံုညီပြဲေတာ္မွာ(၂၀၁၇-၂၀၁၈)ခုႏွစ္ပညာသင္ႏွစ္တစ္ႏွစ္ပတ္လံုးရဲ႕ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ အားကစားစတဲ့ ဘက္ေပါင္းစံုကထူးခၽြန္တဲ့ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြနဲ႔ ဆရာဆရာမေတြကို ဆုခ်ီးျမွင့္ခဲ႔ပါတယ္။ဒါ့အျပင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိၿမိဳ႕နယ္အသီးသီးက (၂၀၁၇-၂၀၁၈)ခုႏွစ္ ပညာသင္ႏွစ္မွာ တိုးတက္မႈ အေကာင္းဆံုးေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့တဲ့ ၿမိဳ႕နယ္(၅)ခုကိုလည္း ဆုခ်ီးျမွင့္ခဲ႔တယ္လို႔သိရပါတယ္။လာမယ့္ (၂၀၁၈- ၂၀၁၉)ခုႏွစ္ပညာသင္ႏွစ္ရဲ႕ပညာေရးစံုညီပြဲေတာ္မွာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အတြင္းရွိ ေက်ာင္းမ်ားအားလံုးကို ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ အားကစား၊ စည္းကမ္းစတဲ့ ဘက္ေပါင္းစံုေတာ္တဲ့ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေတြကို ဘယ္ေက်ာင္းက ေမြးထုတ္ေပးႏိုင္လည္း ဆိုတာကိုပါယွဥ္ၿပိဳင္ေစမွာၿဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 

 

Related News