ဓမၼစကူးလ္ေဖာင္ေဒးရွင္း (၅)ႏွစ္ျပည့္ႏွစ္ပတ္လည္စံုညီပြဲေတာ္အတြက္ အႀကိဳစာတမ္းဖတ္ပြဲနဲ႕ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲကို ဇန္န၀ါရီလ(၆)ရက္က သု၀ဏၰအမ်ိဳးသားအားကစားျပိဳင္ပြဲ႐ံု (၁)မွာ ျပဳလုပ္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ဓမၼစကူးလ္ေဖာင္ေဒးရွင္း (၅)ႏွစ္ျပည့္ႏွစ္ပတ္လည္စံုညီပြဲေတာ္အတြက္ အႀကိဳ စာတမ္းဖတ္ပြဲနဲ႔ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲကို တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႕ျပည္နယ္အသီသီးက ဦးေဆာင္ဆရာေတာ္ေတြနဲ႕ ဆရာ၊ ဆရာမေတြကို ပင့္ဖိတ္ၿပီး ျပဳလုပ္တာျဖစ္ပါတယ္။ စာတမ္းဖတ္ပြဲကို က႑ေလးခုနဲ႔အခန္း(၁၀)ခန္း ခြဲဲျခားၿပီး ေဆြးေႏြးသြားၾကပါတယ္။ စာတမ္းဖတ္ပြဲကို ဓမၼစကူးလ္သင္ရိုးညႊန္းတန္းဆိုင္ရာက႑၊ ဓမၼစကူးလ္သင္ၾကားနည္းစနစ္ပိုင္းဆိုင္ရာက႑၊ ဓမၼစကူးလ္ဆရာျဖစ္သင္တန္းမ်ား ဆိုင္ရာက႑၊ ဓမၼစကူးလ္တိုင္း ေဒသၿမိဳ႕နယ္ဆိုင္ရာက႑ အစရွိတဲ့ေခါင္းစဥ္ေလးခုနဲ႔ဖတ္ၾကားခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။
 
ဇန္န၀ါရီ(၇)ရက္ေန႔မွာ ျပဳလုပ္တဲ႔ဓမၼစကူးလ္ေဖာင္ေဒးရွင္း (၅)ႏွစ္ျပည့္ ႏွစ္ပတ္လည္ စံုညီပြဲေတာ္မွာ ျပည္နယ္နဲ႕တိုင္းေဒသႀကီးအသီးသီးမွ ဦးေဆာင္ဆရာေတာ္ေတြနဲ႕ ဆရာ၊ ဆရာမေတြ (၁၅၀၀၀)နီးပါး တက္ေရာက္ၾကမွာျဖစ္တယ္လို႕သိရပါတယ္။ ႏွစ္ပတ္လည္စံုညီပြဲေတာ္မွာ တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႕ ျပည္နယ္အသီးသီးရဲ႕ ဓမၼစကူးလ္ေက်ာင္း ေပါင္းမ်ားစြာမွ ဦးေဆာင္ ဆရာေတာ္ ေတြနဲ႕ ဆရာ၊ဆရာမေတြ ေတြ႕ဆံုမႈေတြနဲ႕ မနက္(၉)နာရီ အခ်ိန္မွာေတာ့ နိဗၺာန္ေစ်း ဖြင့္လွစ္ၿပီး ဓမၼစကူးလ္မွ ကေလးငယ္ေတြရဲ႕ေဖ်ာ္ေျဖေရးအစီအစဥ္ေတြ ပါ၀င္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။
 
ဓမၼစကူးလ္မွာ သင္ၾကားေပးတဲ့ဘာသာရပ္ေတြအေနနဲ႕ ဗုဒၶဘာသာစာရိတၱတရားျဖစ္ပြား ေအာင္ေဆာင္ရြက္တာျဖစ္တဲ့အတြက္ ရတနာ(၃)ပါးက႑၊ ဗုဒၶ၀င္က႑၊ မဂၤလာတရားေတာ္က႑၊ ဗုဒၶတရားေတာ္က႑၊ သာသနာသမိုင္းဆိုင္ရာက႑၊ ေန႕စဥ္ လူမႈဘ၀မွာ ေဆာင္ရြက္ရမယ့္ လူ႕က်င့္၀တ္ေတြအစရွိတဲ့ ဘာသာရပ္ေတြကို သင္ၾကားေပးတာျဖစ္ပါတယ္။
 
လက္ရွိမွာ တိုင္းနဲ႕ျပည္နယ္အသီးသီးမွာ ဓမၼစကူးလ္ေက်ာင္းသားေပါင္း (၂)သန္းနီးပါးရွိၿပီး  ဓမၼစကူးလ္ဆရာ ဆရာမဦးေရ (၅)ေသာင္းထိ ရွိတယ္လို႕သိရပါတယ္။ ဓမၼစကူးလ္ ေက်ာင္းအမ်ားစုတည္ရွိတဲ႕  ျပည္နယ္နဲ႕တိုင္းေဒသႀကီးေတြကေတာ့ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ပဲခူးတိုင္း ေဒသႀကီး၊ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးတို႕မွာ အမ်ားဆံုးရွိတည္ရွိေန တယ္လို႕သိရပါတယ္။
 
 
 

Related News