(၂၀၁၈)ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္၀င္တန္းစာေမးပြဲကို မနက္ျဖန္ မတ္လ(၇)ရက္မွာ စတင္က်င္းပမွာ ျဖစ္တာေၾကာင့္ ၾကည့္ျမင္တိုင္မ်က္မျမင္ေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြအေနနဲ႔ စာေမးပြဲအတြက္ ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ေနပါတယ္။
 
(၂၀၁၈)ခုႏွစ္တကၠသိုလ္၀င္တန္းစာေမးပြဲကို  ၾကည့္ျမင္တိုင္မ်က္မျမင္ေက်ာင္းက ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူ(၆)ဦး ပါ၀င္ေျဖဆိုမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ(၆)ဦးထဲမွာ ဘ၀ကိုအရံႈးမေပးဘဲ တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲကိုေျဖဆိုမယ့္ ေမာင္ထင္လင္းေအာင္ဟာလည္း တစ္ေယာက္အပါအ၀င္ ျဖစ္ပါတယ္။ ေမာင္ထင္လင္းေအာင္ဟာ ၾကည့့္ျမင္တိုင္မ်က္မျမင္ေက်ာင္းကို အသက္(၉)ႏွစ္အရြယ္မွာ စတင္ေရာက္ရိွခဲ့တာျဖစ္ၿပီး  ေမြးရာပါမ်က္မျမင္တစ္ဦးျဖစ္ပါတယ္။
 
သူကသာမာန္ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူေတြနဲ႔ မတူတဲ့အတြက္ စာက်က္တဲ့အခါမွာ ႏွစ္ဆပိုႀကိဳးစားက်က္ခဲ့ရသလို စိတ္ဓာတ္ပိုင္း ဆိုင္ရာကိုလည္း ျမႇင့္တင္ရတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ေမာင္ထင္လင္းေအာင္လိုဘဲ ၾကည့္ျမင္တိုင္မ်က္မျမင္ေက်ာင္းမွ တက္ၠသိုလ္၀င္တန္း စာေမးပြဲကို၀င္ေရာက္ေျဖဆိုမယ္႔ ေက်ာင္းသူတစ္ဦးကလည္း တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲအတြက္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနၿပီလို႔ ေျပာပါတယ္။
 
ၾကည့္ျမင္တိုင္မ်က္မျမင္ေက်ာင္းမွ တကၠသိုလ္၀င္တန္းေျဖဆိုမယ့္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြကို သင္ၾကားေပးေနတဲ့ ဆရာမေတြကလည္း အခ်ိန္ျပည့္စာသင္ၾကားေပးေနၿပီး စာသင္ခ်ိန္အားလပ္ခ်ိန္ေတြမွာ အနီးကပ္သင္ျပေပးတယ္လို႔သိရပါတယ္။  က်က္စာဘာသာရပ္ေတြမွာ အခက္အခဲမရိွေျဖဆိုနိုင္ေပမယ့္ အဂၤလိပ္စာနဲ႔ သခ်ာၤဘာသာရပ္ေတြမွာ အနည္းငယ္အခက္အခဲရိွႏိုင္တယ္လို႔ ဘာသာရပ္ေတြကို သင္ၾကားေပးတဲ့ဆရာမေတြက ေျပာပါတယ္။
 
 ၾကည့္ျမင္တိုင္မ်က္မျမင္ေက်ာင္းမွ (၂၀၁၈)ခုႏွစ္တက္ၠသိုလ္၀င္တန္းစာေမးပြဲကို၀င္ေရာက္ေျဖဆိုမယ့္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူေတြဟာ အ.ထ.က(၂)ၾကည့္ျမင္တိုင္မွာ ေျဖဆိုရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အရင္ႏွစ္နီးတူ ဒီႏွစ္မွာလည္း မ်က္မျမင္မသန္စြမ္း ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြအတြက္ နာရီ၀က္အခ်ိန္ပိုေပးထား တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ မ်က္မျမင္မသန္စြမ္းေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြအတြက္ စာစစ္ဌာန သီးသန္႔ထားရိွေပးျခင္းမရိွဘဲ သက္ဆိုင္ရာေက်ာင္းေတြမွာသာ ၀င္ေရာက္ေျဖဆိုရမွာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။
 
 
 
 

Related News