ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနရဲ႕လမ္းၫႊန္မႈနဲ႔ လုပ္ေဆာင္တဲ့ ေႏြရာသီဒီဂ်စ္တယ္နည္းပညာသင္တန္းကို တစ္နိုိင္ငံလုံးမွာရွိတဲ့ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ(၂၅၀၀၀)ေက်ာ္ကို သင္ၾကားေပးသြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြအေနနဲ႔ ကြန္ပ်ဳတာ အေျခခံနဲ႔ အင္တာနက္အသုံးျပဳရာမွာ ေဘးကင္းစြာအသုံးျပဳႏုိင္ဖုိ႔အပါအ၀င္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ဒီဂ်စ္တယ္ နည္းပညာတက္ေရာက္မႈ အဆင့္ေတြ ပုိမုိေကာင္းမြန္လာဖုိ႔ အတြက္ရည္ရြယ္ၿပီး ေႏြရာသီဒစ္ဂ်စ္တယ္ နည္းပညာသင္တန္းကို ဖြင္႕လွစ္တာလုိ႔ သင္တန္းကုိ ဦးေဆာင္ျပဳလုပ္တဲ့ တယ္လီေနာျမန္မာက သိရပါတယ္။ေႏြရာသီဒစ္ဂ်စ္တယ္နည္းပညာသင္တန္းကုိ ပထမဆုံးအၾကိမ္အျဖစ္ ေနျပည္ေတာ္မွာရွိတဲ့KMDကြန္ပ်ဳတာေလ့က်င့္ေရးစင္တာမွာ မတ္လ(၈)ရက္ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ႔ပါတယ္။

အဲဒီသင္တန္း စတင္ဖြင့္လွစ္ျခင္းအခမ္းအနားကုိ ပညာေရး၀န္ၾကီးဌာနက တာ၀န္ရွိသူေတြ၊ တယ္လီေနာ ျမန္မာက တာ၀န္ရွိသူေတြ၊ယခုအစီအစဥ္ကုိပူးေပါင္းပါ၀င္တဲ့ KMD/ Ericsson  စတဲ့ အဖြဲ႔အစည္းေတြ ကတာ၀န္ရွိသူေတြ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ေႏြရာသီဒစ္ဂ်စ္တယ္နည္းပညာသင္တန္းေတြကုိ ေနျပည္ေတာ္မွာ စတင္ဖြင္႕လွစ္ျခင္းနဲ႔အတူ တစ္နုိင္ငံလုံးမွာရွိတဲ့ ၿမိဳ႕ႀကီးေတြမွာ ဆက္လက္ဖြင့္လွစ္ သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။  တယ္လီေနာအေနနဲ႔ ေဘးကင္းေသာ အင္တာနက္အသုံးျပဳမႈ အစီအစဥ္ေတြကေန တစ္ဆင့္ အင္တာနက္ကုိအက်ိဳးရွိစြာ အသုံးျပဳႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေပါင္း (၁၃၀၀၀၀)ေက်ာ္ကုိသင္ၾကားေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ 

 

 

Related News