တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာနဲ႕တကၠသိုလ္၀င္ခြင့္စာေမးပြဲ တတိယေန႔အျဖစ္ မတ္လ(၉)ရက္ေန႕မွာ ေျဖဆိုေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ မတ္လ(၇)ရက္ေန႔ကစၿပီး တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာနဲ႔ တက္ၠသိုလ္၀င္ခြင့္စာေမးပြဲကို ေျဖဆိုေနတာျဖစ္ပါတယ္။  တက္ၠသိုလ္၀င္ခြင့္စာေမးပြဲ  တတိယေန႔ျဖစ္တဲ့ မတ္လ(၉)ရက္ေန႔မွာေတာ့ သခ်ာၤဘာသာကို ေျဖဆိုေနတာလည္းျဖစ္ပါတယ္။ ဗိုလ္တေထာင္ျမိဳ႕နယ္အတြင္းမွာေတာ့ တက္ၠသိုလ္ ၀င္ခြင့္ စာစစ္ဌာနႏွစ္ခုထားရိွၿပီး အ.ထ.က (၆)နဲ႔ အ.ထ.က(၄) တို႔မွာ ဖြင့္လွစ္ထားတာျဖစ္ပါတယ္။
 
ဒီေန႔မွာေတာ့ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးပညာေရးမွဴး႐ုံးကတာ၀န္ရိွသူေတြက  ဒီစာစစ္ဌာနႏွစ္ခုမွာ စာေမးပြဲေျဖဆိုမႈအေျခအေနကို ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးခဲ့ပါတယ္။ ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းမွာ တက္ၠသိုလ္၀င္ခြင့္စာေမးပြဲ ၀င္ေရာက္ေျဖဆိုရန္ စာရင္းရွိ(၁၂၆၁)ဦး ျဖစ္ေပမယ့္ ဒီေန႔လာေရာက္ေျဖဆိုသူ (၁၁၉၀)ဦး၊ ပ်က္ကြက္(၇၁)ဦးရွိတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ 
 
လာေရာက္ေျဖဆိုသူေတြအထဲမွာ မသန္စြမ္းေက်ာင္းသူ တစ္ဦးလည္းပါ၀င္ပါတယ္။ဗိုလ္တေထာင္ျမိဳ႕နယ္အတြင္းမွာ စာေမးပြဲေျဖဆိုေနစဥ္ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ၊မိဘျပည္သူေတြ ေဘးအႏ္ၱရာယ္ကင္းရွင္းေစရန္အတြက္ ယာဥ္ထိန္းတပ္ဖြဲ႔ကည္း စာစစ္ဌာနတစ္ခုမွာ ယာဥ္ထိန္းရဲ (၄)ေယာက္စီထားရိွေပးထားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး တစ္ခုလုံးအတြက္ ယာဥ္ထိန္းရဲတစ္ေထာင္နီးပါးထားရိွၿပီး စာေမးပြဲမေျဖဆိုခင္ မနက္(၆)နာရီကစျပီး စာေမးပြဲၿပီးတဲ့ အခ်ိန္အထိ ယာဥ္အႏၲရာယ္ကင္းရွင္းအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးေနတာပါ။
 
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးမွာ စာစစ္ဌာနေပါင္း(၂၂၀)ရိွၿပီး ေျဖဆိုရန္စာရင္းသြင္းဦးေရမွာ တစ္သိန္းႏွစ္ေသာင္းေက်ာ္ရိွတယ္လို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံစာစစ္ဦးစီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။ ရန္ကုန္ျပည္သူ႕ေဆး႐ံုႀကီး၊ ေျမာက္ဥကၠလာပေဆး႐ံုႀကီး၊ ဗဟိုအမ်ိဳးသမီးေဆး႐ံုႀကီးနဲ႔ ေျမာက္ဥကၠလာပ (ေ၀ဘာဂီေဆး႐ံုႀကီး)တို႔မွာလည္း စာစစ္ဌာနဖြင့္လွစ္ထားပါတယ္။
 
 

Related News