အေနာက္ပိုင္းခ႐ိုင္၊လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းမွာ စာစစ္ဌာန (၄)ခုရိွျပီး တကၠသိုလ္၀င္တန္းစာေမးပြဲကို ၀င္ေရာက္ေျဖဆိုမယ့္စာရင္းအရ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူဦးေရ နွစ္ေထာင့္ႏွစ္ရာ့ငါးဆယ္ဦး  (၂၂၅၀) ရိွေပမယ့္ စာေမးပြဲကို၀င္ေရာက္ေျဖဆိုတဲ့ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူဦးေရက ႏွစ္ေထာင့္တစ္ရာ့ခုႏွစ္ (၂၁၀၇) ဦးရိွခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ စာရင္းေပးသြင္းျပီး တကၠသိုလ္၀င္ စာေမးပြဲကိုလာေရာက္ မေျဖဆိုတဲ့  ပ်က္ကြက္ဦးေရက တစ္ရာေလးဆယ္သံုး (၁၄၃)ဦးပ်က္ကြက္ခဲ့တယ္လို ့သိရပါတယ္။

တကၠသိုလ္၀င္တန္းစာေမးပြဲေျဖဆိုေနမႈကို  မတ္လ(၁၄)ရက္ မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံစာစစ္ဦးစီးဌာန၊ အေနာက္ပိုင္းခ႐ိုင္မွ တာ၀န္ရိွသူမ်ား၊ လိႈင္ျမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴး႐ံုးမွ တာ၀န္ရိွသူေတြက လိုက္လံ စစ္ေဆးခဲ့ၾကပါတယ္။လိႈင္ျမိဳ႕နယ္အတြင္းမွာ စာေမးပြဲေျဖဆိုေနစဥ္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ၊မိဘျပည္သူေတြ ေဘးအႏၱာရာယ္ကင္းရွင္းေစရန္အတြက္ လိႈင္ယာဥ္ထိန္းရဲတပ္ဖြဲ႔စုက လည္း စာစစ္ဌာနတစ္ခုမွာ ယာဥ္ထိန္းရဲ(၂)ေယာက္စီနဲ႔ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၊ရပ္ကြက္တာ၀န္ရိွသူ ေတြကိုလည္းထားရိွေပးထား တယ္လို ့သိရပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲအတြက္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးမွာ ယာဥ္ထိန္းရဲတစ္ေထာင္နီးပါးထားရိွၿပီးစာေမးပြဲမေျဖဆိုခင္ မနက္(၆)နာရီကစျပီး စာေမးပြဲ ျပီးတဲ့ အခ်ိန္အထိ ေဆာင္ရြက္ေပးေနတာျဖစ္ပါတယ္။လိႈင္ၿမိဳ႔နယ္အတြင္းမွာေက်ာင္းအတြင္းေျဖဆိုသူ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ တစ္ေထာင္ တစ္ရာကိုးဆယ့္ရွစ္ (၁၁၉၈)ဦးရိွၿပီး ျပင္ပေျဖဆိုသူ ကိုးရာ့ကိုး  (၉၀၉)ဦးရိွတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 

 

Related News