ျမန္မာႏိုင္ငံအေကာက္ခြန္၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းရဲ႕ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္မႈ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအစီအစဥ္ အမွတ္စဥ္(၂)သင္တန္းေဆြးေႏြးပြဲကို မတ္လ(၃၀)ရက္က ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္၊ မဂၤလာခန္းမမွာ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ဒီသင္တန္းကို အာဆီယံ အီကိုေနာမစ္ကြန္ျမဴနတီအေၾကာင္းအရာေတြ၊ တိရစၦာန္အစားအစာ တင္သြင္းတဲ့အခါ လိုအပ္တဲ့ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတြ၊ ေရထြက္ကုန္ပစ္ၥည္းမ်ားတင္ပို႔ျခင္းနဲ႔ သြင္းကုန္ဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတြကို ပို႔ကုန္သြင္းကုန္လုပ္ငန္းရွင္ေတြ နားလည္သေဘာေပါက္ ေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးတာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအေကာက္ခြန္၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းရွင္ေတြအေနနဲ႔ အေကာက္ခြန္နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ သင္တန္းတက္ေရာက္ၿပီးမွ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ခြင့္လိုင္စင္ထုတ္ေပးတာ ျဖစ္ပါတယ္။ သက္ဆိုင္ရာ ဌာနေတြအေနနဲ႔ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေျပာင္းလဲမႈေတြ ရွိေနတာေၾကာင့္ ဒါေတြကို သိရွိနားလည္ေအာင္ အခုလို အသင္း၀င္ေတြကို ဖိတ္ေခၚၿပီး သင္တန္းေပးျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ျမန္မာႏိုင္ငံအေကာက္ခြန္၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းကို (၁၉၉၇)ခုႏွစ္က စတင္ တည္ေထာင္ခဲ့တာျဖစ္ၿပီး လက္ရွိမွာ အသင္းသားဦးေရ(၁၀၇၂)ဦးရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 

 

Related News