၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ပညာသင္ႏွစ္ရဲ႕ ဒုတိယတန္းသင္႐ိုးသစ္မွာ ဘာသာရပ္(၉)မ်ိဳးကို သင္ၾကားသြားမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ျပီးခဲ့တဲ့ ပညာသင္ႏွစ္ေတြမွာ ဒုတိယတန္းသင္ရိုးေဟာင္းကို ျမန္မာစာ၊ အဂၤလိပ္စာ၊ သခ်ာၤနဲ႔ အေထြေထြသိပၸံ စတဲ့ ဘာသာရပ္(၄)မ်ိဳးကိုသင္ၾကားခဲ့တာျဖစ္ျပီး လာမယ့္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုႏွစ္ပညာသင္ႏွစ္မွာေတာ့ လူမႈေရး၊ ဘ၀တြက္တာကၽြမ္းက်င္စရာ၊ စာရိတၱႏွင့္ျပည္သူ႔နီတိ၊ ဂီတ၊ ပန္းခ်ီစတဲ့ ဘာသာရပ္ေတြကို အဓိကဘာသာရပ္ မ်ားအျဖစ္ တိုးခ်ဲ႕သင္ၾကားေပးသြားမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ အခုလို ဘာသာရပ္မ်ားတိုးခ်ဲ႕သင္ၾကားမႈ အေပၚမွာ စိုးရိမ္ေၾကာင္းၾက ေနၾကတဲ့ ကေလးမိဘေတြရိွေနတယ္လို႔   အေနာက္ပိုင္းခရိုင္ပညာေရးမွဴးရံုးမွ ဦးစီး အရာရွိက ေျပာပါတယ္။

ဒုတိယတန္းသင္ရိုးသစ္မွာ အရင္သင္ရိုးေဟာင္းနဲ႔မတူဘဲ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ ကေလးငယ္ေတြကို ကိုယ္ပိုင္ စဥ္းစားေတြးေခၚမႈမ်ိဳးနဲ႔လက္ေတြ႔ပံုစံမ်ိဳးေတြကို သင္ၾကားေပးသြားမွာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ျမန္မာႏိုင္ငံပညာေရး(အေျခခံ)ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈရဲ႕ အေရးပါတဲ့ေဆာင္ရြက္မႈျဖစ္တဲ့ ပညာေရးသင္ရိုးသစ္ ေျပာင္းလဲမႈကိုေတာ့ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခုႏွစ္မွာ KGတန္းကို စတင္ေျပာင္းလဲလာခဲ့တာ ျဖစ္ျပီး၊ ယခု ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင္ႏွစ္မွာေတာ့ ဒုတိယတန္းသင္ရိုးသစ္ပံုစံကိုေျပာင္းလဲဖို႔ တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္မွ ခ႐ိုင္အဆင့္၊ ခ႐ိုင္အဆင့္မွ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ရွိ ဒုတိယတန္းကို သင္ၾကားသြားမယ့္ ဆရာ၊ ဆရာမေတြကို ဒုတိယတန္း (Grade -2 ) သင္ရိုးသစ္ ေဆြးေႏြးပြဲ/ သင္တန္းမ်ားကိုလည္း ပို႔ခ်ေပးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။

 

 

Related News