၂၀၁၈ -၂၀၁၉ ပညာသင္ႏွစ္ အေျခခံပညာေက်ာင္းေတြမွာ Grade - 2 ( ဒုတိယတန္း) သင္႐ုိးသစ္ကုိေျပာင္းလဲသင္ၾကားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။Grade - 2 ဒုတိယတန္း သင္႐ုိးသစ္သင္တန္းေတြကုိ တုိင္းေဒသႀကီးအဆင့္၊ ခ႐ုိင္အဆင့္မွာ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ေက်ာင္းအုပ္စုအဆင့္အျဖစ္ အခုမႏၲေလး ခ႐ိုင္အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္ေတြကေက်ာင္းေတြမွာ ေမလ ၈ ရက္ေန႔က စတင္ျပဳလုပ္ေနပါတယ္။

မူလတန္းသင္ၾကားတဲ့ ဆရာ/ဆရာမေတြကိုGrade - 2(ဒုတိယတန္း)သင္႐ုိးသစ္သင္တန္း ျပဳလုပ္တာဟာ သင္႐ုိးသစ္ကုိေျပာင္းလဲသင္ၾကားရာမွာ ဆရာလက္စဲြမွာ ပါရွိတဲ့ သင္႐ုိးညႊန္းတမ္းေတြကုိ ရရွိဖုိ႔နဲ႔ ေက်ာင္းသားေတြကိုသင္ၾကားရာမွာ အခက္အခဲအနည္းဆုံးျဖစ္ေစဖို႔ ျပဳလုပ္တာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

အေျခခံပညာေက်ာင္းေတြမွာ သင္႐ုိးသစ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ပညာသင္ႏွစ္မွာ (သူငယ္တန္း)၊ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ မွာ Grade - 2 (ပထမတန္း)ကုိ သင္႐ိုးသစ္ေတြ ေျပာင္းလဲ သင္ၾကားခဲ့ပါတယ္။ လာမယ့္ ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ပညာသင္ႏွစ္မွာ အေျခခံပညာေက်ာင္းအတန္းအားလုံးက သင္ရိုးေတြကို သင္႐ုိးသစ္ေတြေျပာင္းလဲ သင္ၾကားမွာျဖစ္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

သင္႐ိုးသစ္ေတြမွာ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေတြက စဥ္စားေတြးေခၚတာ၊ လက္ေတြ႔လုပ္ေဆာင္တာ၊ ေမးခြန္းေမးတာ နဲ႔ အဖြဲ႔လိုက္လုပ္ေဆာင္တာေတြကို ေဆာင္ရြက္လာႏိုင္မယ္လို႔ သိရပါတယ္။ အခု ၿမိဳ႕နယ္ေတြမွာ ျပဳလုပ္တဲ့ Grade - 2(ဒုတိယတန္း)သင္႐ုိးသစ္ေက်ာင္းအုပ္စုအဆင့္ သင္တန္းကို တုိင္းေဒသႀကီး၊ ခရုိင္တုိ႔မွာ ပုိ႔ခ်ခဲ့တဲ့ သင္႐ုိးသစ္ေတြအတုိင္း ပုိ႔ခ်သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

သင္တန္းမွာ ဆရာကုိင္လက္စဲြစာအုပ္၊ သင္ေထာက္ကူနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ပစၥည္းေတြကိုလည္း  သင္တန္းနည္းျပေတြကုိ ေပးအပ္ထားတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ သင္႐ိုးသစ္သင္ၾကားတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သင္တန္းတက္ေရာက္ေနတဲ့ ဆရာမတစ္ဦးကလည္း အခုလိုေျပာပါတယ္။ 

 

 

 

Related News