ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာေထရ၀ါဒဗုဒၶဘာသာအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ႏွင့္ နယ္စပ္ေတာင္တန္းေဒသသာသနာ ႏုဂၢဟအသင္း(ဗဟို)က ႀကီးမွဴးၿပီး ယဥ္ေက်းလိမၼာဆရာျဖစ္သင္တန္း ပို႔ခ်သင္ၾကားေပး လ်က္ရွိေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ကိုမင္းသီဟကေတာ့ တာေမြၿမိဳ႕နယ္တြင္ေနထိုင္သူတစ္ဦး ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေထရ၀ါဒဗုဒၶဘာသာအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ႏွင့္ နယ္စပ္ေတာင္တန္းေဒသသာသနာႏုဂၢဟအသင္း(ဗဟို)က ဖြင့္လွစ္တဲ့ ယဥ္ေက်းလိမၼာဆရာျဖစ္သင္တန္းကို လာတက္ေရာက္ေနသူတစ္ဦးျဖစ္ပါတယ္။
 
သူ႔အေနနဲ႔ စီးပြားေရးလုပ္ကိုင္ေနသူ တစ္ဦးျဖစ္ေပမဲ့ ယဥ္ေက်းလိမၼာဆရာျဖစ္သင္တန္းကို စိတ္၀င္စားမႈရွိတာေၾကာင့္ လာတက္ေရာက္ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ကိုမင္းသီဟလို စီးပြားေရးလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူေတြအျပင္ ဆရာ၀န္၊ ေရွ႔ေန႔၊ အစိုးရ၀န္ထမ္းမ်ား၊ ကုန္စိမ္းေရာင္းခ်သူေတြပါမက်န္ ယဥ္ေက်းလိမၼာဆရာျဖစ္ သင္တန္းကို လာတက္ေရာက္သူမ်ားျပားတယ္လို႔ 
ေျပာပါတယ္။
 
တက္ေရာက္သူေတြအေနနဲ႔ကလည္း ကေလးသူငယ္ေတြကို မိမိဘာသာသာသနာကို သိရွိနားလည္ၿပီး ထိန္းသိမ္းတတ္ေအာင္ ျပန္လည္ သင္ၾကားေပးခ်င္တာေၾကာင့္ လာတက္ေရာက္တာ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။
 
ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာေထရ၀ါဒဗုဒၶဘာသာအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ႏွင့္ နယ္စပ္ေတာင္တန္းေဒသသာသနာ ႏုဂၢဟအသင္း(ဗဟို)အေနနဲ႔ ယဥ္ေက်းလိမၼာဆရာျဖစ္သင္တန္းကို ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွ စတင္သင္ၾကား ေပးခဲ့တာျဖစ္ၿပီး အခုဆိုရင္ ဆရာဆရာမေပါင္း တစ္သိန္းေက်ာ္ကို သင္ၾကားေပးခဲ့ၿပီး ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ သင္ၾကားမႈေတြကေတာ့ ယဥ္ေက်းမႈဘာသာ၊ ျမန္မာစာဘာသာရပ္၊ အဘိဓမၼာ ဘာသာရပ္၊ ဗုဒၶသမိုင္းဘာသာ၊ သာသနာႏုဂၢဟသမိုင္း စတာေတြကို သင္ၾကားေပးတာ ျဖစ္ပါတယ္။ 
 
ဒီသင္တန္းကေန တက္ေရာက္ေအာင္ျမင္ၿပီးသူေတြအေနနဲ႔ကလည္း ကေလးေတြကို ယဥ္ေက်းလိမၼာ သင္တန္း ျပန္လည္သင္ၾကားရမွာ ျဖစ္သလို မတက္ေရာက္ႏိုင္သူေတြကိုလည္း 
ဆင့္ပြားဆရာျဖစ္သင္တန္းကို ျပန္လည္သင္ၾကားေပးရမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ 
 
 
 
 

Related News