ဂ်ာမန္ေဖာင္ေဒးရွင္းတစ္ခုျဖစ္တဲ႕Friedrich Naumann  Foundation နဲ႔ ပညာေဖာင္ေဒးရွင္း တို႔ ပူးေပါင္းၿပီး ရန္ကုန္ပညာေရးတက္ၠသိုလ္က ဆရာတစ္ခ်ို႕အား ဒီမိုကေရစီစနစ္ရဲ႕ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈပိုင္း အလုပ္လုပ္ ပံုေတြကို SIM Democracy Board Game နဲ႔ သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးခဲ့ပါတယ္။
 
ဒါဟာဆရာျဖစ္သင္တန္းျဖစ္ျပီး သက္ဆိုင္ရာ႒ာန၊ က႑ေတြမွာ ျပန္လည္မ်ွေ၀ႏိုင္ဖို႕ျဖစ္ပါတယ္။ဒီမိုုကေရစီစနစ္မွာ က႑အလိုက္အလုပ္လုပ္ပံုေတြ၊ အခြန္ဘတ္ဂ်တ္မွ်ေ၀သံုးစြဲပံုေတြကိုSIM Democracy Game နဲ႔ သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီစနစ္အေၾကာင္း အသိပညာေပးရာမွာ ဒီဂိမ္းကို ႏိုင္ငံေပါင္း(၁၅)ႏိုင္ငံေက်ာ္မွာ အသံုးျပဳေနပါတယ္။
 
Friedrich Naumann  Foundation  အေနနဲ႔ ၂၀၁၄ခုႏွစ္ကစၿပီး ဒီမိုကေရစီနဲ႔ ပတ္သက္တဲ႔ အသိပညာေပးမႈေတြကို ျပဳလုပ္လာတာျဖစ္ျပီး အခုလို အစီအစဥ္မ်ိဳးကို အစိုးရတာ၀န္ရွိသူေတြ၊ လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြနဲ႔ ပုဂၢလိကေက်ာင္းေတြမွာ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။
 
အခုပညာေရးတကၠသိုလ္မွာ ျပဳလုပ္တဲ႔ အစီအစဥ္မွာေတာ႔ ဆရာ၊ ဆရာမ(၃၂)ဦး ပါ၀င္တက္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ အခုအစီအစဥ္ကိုေတာ႔ ရန္ကုန္ပညာေရးတကၠသိုလ္ စာၾကည္႔တိုက္မွာ ေမလ (၁၇)ရက္ေန႕ကေန (၁၈)ရက္ေန႔အထိ ႏွစ္ရက္တာျပဳလုပ္ခဲ႔တာျဖစ္ပါတယ္။
 
 
 

Related News