ပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြျပဳေတြျပဳလုပ္ရာမွာ တစ္နွစ္ထက္တစ္နွစ္ ေက်ာင္းသား ႏွင့္ဆရာ အခ်ိဳးျမင့္မားလာျခင္းက အဓိကစိန္ေခၚမႈအခက္အခဲထဲမွာ အပါအ၀င္ျဖစ္တယ္လုိ႔ ေမလ၂၁ ရက္ကေနျပည္ေတာ္ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန ႐ုံးမွာျပဳလုပ္ခဲ႔တဲ႔ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရ၏ ဒုတိယတစ္ႏွစ္တာ ကာလအတြင္း ေဆာင္ရြက္ခ်က္သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာ  ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ေဒါက္တာမ်ိဳးသိမ္းၾကီး ကေျပာပါတယ္။ ေက်ာင္းသားဦးေရတုိးတက္လာျခင္းေၾကာင့္ ေက်ာင္သားနဲ႔ဆရာ အေရအတြက္အခ်ိဳးအစား ျမင့္မားလာျခင္း နဲ႔အတူ စာသင္ခန္းနဲ႔ ေက်ာင္းသားအခ်ိဳးျမင္႔မားလာျခင္း ၊ စာၾကည့္တုိက္၊သန္႕စင္ခန္းနဲ႔ ICT သင္ေထာက္ကူပစၥည္းေတြ လုိအပ္မႈကလည္းအဓိက စိန္ေခၚမႈထဲမွာ ပါ၀င္တယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။

ၿပီးခဲ႔တဲ႔ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ပညာသင္ႏွစ္အတြင္း မူလတန္းေက်ာင္းသားဦးေရ ၅၁၅၁၃၆၁(၅.၁သန္းေက်ာ္)ရွိၿပီး အလယ္တန္းအဆင္႔ ေက်ာင္းသားဦးေရက ၂၉၇၇၁၁၄ (၂.၉)သန္းေက်ာ္၊ အထက္တန္းအဆင့္ ေက်ာင္းသားဦးေရက ၁၀၄၇၉၇၉(တစ္သန္းေက်ာ္)  ရွိတာ ေၾကာင့္ စုစုေပါင္း ေက်ာင္းသားဦးေရ ၉၁၇၆၄၅၄ (၉.၁)သန္းေက်ာ္ရွိေနတယ္လို႔ေျပာပါတယ္။ ဒီအေရအတြက္ဟာ အရင္နွစ္ကထက္ ေက်ာင္းသားဦးေရ ၂၈၀၀၀၀ (နွစ္သိန္းရွစ္ေသာင္း) ေက်ာ္ပုိမိုမ်ားျပားလာခဲ႔တယ္လို႔ သတင္းစာရွင္းပြဲမွာ ေျပာပါတယ္။ျပီးခဲ႔တဲ႔ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ပညာသင္ႏွစ္မွာ  စုစုေပါင္းေက်ာင္းသားဦးေရ ၉၁၇၆၄၅၄ (၉.၁သန္း ေက်ာ္)ရွိေပမဲ႔ ဆရာဦးေရ စုစုေပါင္း ၃၉၇၃၈၇(ေလးသိန္းနီးပါး)သာရွိေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။  စာသင္ခန္းနဲ႔ ေက်ာင္းသားအခ်ိဳးျမင္႔မားေနျခင္းကုိ ေလ်ာ႔ခ်ဖုိ႔ရာအတြက္ လာမည့္္ ၅ႏွစ္တာ ကာလအတြင္း တစ္နုိင္ငံလုံးမွာေက်ာင္းေဆာင္ေပါင္း ၂၃၂၃၄(ႏွစ္ေသာင္းသုးံေထာင္ေက်ာ္)ကုိ ထပ္မံေဆာက္လုပ္ေပးသြားမယ္လုိ႕ သိရပါတယ္။ 

 

 

Related News