ေမလ(၈)ရက္ကေန ေမလ(၂၃)ရက္အထိ ဒုတိယတန္းသင္ရိုးသစ္ကို  တစ္နိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာနဲ႔ ေဆြးေႏြးသင္တန္းေပးေနတာျဖစ္ျပီး ေမလ(၂၂)ရက္မွာေတာ့  ဒုတိယတန္းတက္ေရာက္မယ့္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြကို ေရႊျပည္သာ အ.ထ.က (၁)ေက်ာင္းမွာ လက္ေတြ႔သင္တန္းေပးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ 
 
အခုပညာသင္ႏွစ္မွာသင္ၾကားမယ့္ ဒုတိယတန္းသင္ရိုးသစ္မွာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြ ကိုယ္တုိင္လက္ေတြ႔ လုပ္ေဆာင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြ ကိုယ္တိုင္ လုပ္ေဆာင္ရတဲ့အတြက္ က်က္ေျဖ သေဘာမ်ိဳးမဟုတ္ေတာ့ဘဲ ေတြးေခၚမႈဥာဏ္ရည္ေတြပါ ျမွင့့္မားလာမွာျဖစ္တယ္လို႔ ေက်ာင္းသားမိဘက ေျပာပါတယ္။
 
ေမလ(၂၂)ရက္က သင္ၾကားတဲ့ လက္ေတြ႔သင္တန္းမွာ ဆရာ၊ ဆရာမေတြက ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူေတြကို ဂီတဘာသာရပ္ကို သင္ၾကားေပးေနတာျဖစ္ပါတယ္။ အခု ပညာသင္ႏွစ္ရဲ႕ 
ဒုတိယတန္းသင္ရိုးသစ္မွာ  လူမႈေရး၊ ဘ၀တြက္တာကၽြမ္းက်င္စရာ၊ စာရိတၱႏွင့္ျပည္သူ႔နီတိ၊ ဂီတ၊ ပန္းခ်ီ စတဲ့ ဘာသာရပ္ေတြကို အဓိကဘာသာရပ္ မ်ားအျဖစ္ သင္ၾကားေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
 
ျပီးခဲ့တဲ့ ပညာသင္ႏွစ္ေတြရဲ႕ ဒုတိယတန္းသင္ရိုးေဟာင္းမွာ ျမန္မာစာ၊ အဂၤလိပ္စာ၊ သခ်ာၤနဲ႔ အေထြေထြသိပ္ၸံစတဲ့ ဘာသာရပ္(၄)မ်ိဳးကို သာသင္ၾကားေပးခဲ့တာ ျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ ဒုတိယတန္းသစ္႐ိုးသစ္ကို ေမလ(၉)ရက္ကတည္းက ဆရာဆရာမေတြကို  အုပ္စုအဆင့္အျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီး အေျခခံပညာေက်ာင္းေတြမွာ သင္ၾကားေပးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။
 
 
 
 
 

Related News