မႏၱေလးကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္မွာ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင္ႏွစ္ကစၿပီး ေက်ာင္းသားေတြရဲ့ အကဲျဖတ္ပုံစံကို Semester အလိုက္ Grade ထုတ္ျပန္ၿပီး Credit System ကိုစတင္က်င့္သုံးေနၿပီျဖစ္တယ္လို႔ မႏၱေလးကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္က သိရပါတယ္။ႏိုင္ငံတကာ တကၠသိုလ္ေတြမွာက်င့္သံုးေနတဲ့ အကဲျဖတ္ပံုစံ Credit Systemကို မႏၱေလးကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္မွာလည္း က်င့္သံုးေနၿပီၿဖစ္ၿပီး ေက်ာင္းသားေတြကို စာသင္ခ်ိန္၊ လက္ေတြ႔ခ်ိန္နဲ႔ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြအေပၚ မူတည္ကာ Credit သတ္မွတ္ေပးတာျဖစ္တယ္ လို႔သိရပါတယ္။

Credit System သံုးျခင္းေႀကာင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားဟာ မိမိအရည္အေသြးကို Semester အလိုက္အကဲျဖတ္နိုင္ျပီး သင္ယူရတဲ့ဘာသာရပ္ေတြကို အတိုးအေလ်ာ့ ေရြးခ်ယ္ျပဳလုပ္နိုင္ခြင့္ရွိတယ္လို႔သိရပါတယ္။ ဘာသာရပ္တစ္ခုအေပၚမွာ ရရွိျပီးတဲ့ Grade ကို ပိုမိုျမင့္ေအာင္ ျပန္လည္ၾကိဳးစားနိုင္တဲ့အခြင့္အလမ္းေတြလည္းရရွိသြားနုိင္တယ္လို႔သိရပါတယ္။  ဘြဲ႕ကိုလည္းႀကိဳးစား မႈအေပၚမူတည္ၿပီး (၅)နွစ္မျပည့္ခင္ ရယူႏိုင္မယ့့္ အားသာခ်က္ေတြ ရွိတယ္လို႔ မႏၲေလးကြန္ျပဴတာတကၠသိုလ္၊ သင္တန္းေရးရာဌာန ပါေမာကၡ၊ ဌာနမွဴး ေဒါက္တာဆင့္ဆင့္ေအာင္က ေျပာပါတယ္။

မႏၱေလးကြန္ျပဴတာတကၠသိုလ္မွာ အထူးျပဳဘာသာရပ္(၆)ခု သင္ၾကားေပးေနၿပီး ေအာင္ျမင္ၿပီးေျမာက္သူေတြကို B.C.Sc.(Software Engineering), B.C.Sc.(Knowledge Engineering), B.C.Sc.(Business Information Systems), B.C.Sc.(High Performance Computing),B.C.Tech.(Computer Communication and Networks), B.C.Tech.(Embedded Systems)စတဲ့ကြန္ပ်ဴတာဆိုင္ရာဘြဲ႕ေတြေပးအပ္ခ်ီးျမႇင့္ေပးတယ္လို႔သိရပါတယ္။ အဆင့္မီပါကလည္း မဟာဘြဲ႕သင္တန္းႏွင့္ ပါရဂူဘြဲ႕သင္တန္းေတြကို အဆင့္ဆင့္ဆက္လက္ တက္ေရာက္ခြင့္ရွိမွာျဖစ္ပါတယ္။

မႏၱေလးကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္အေနနဲ႔ ၾသစေတးလ်၊ စကၤာပူ၊ ဂ်ပန္၊ ထိုင္း စတဲ့ ႏိုင္ငံေတြက တကၠသိုလ္ေတြနဲ႔ MOU ေရးထိုးၿပီး သုေတသနအစီအစဥ္၊ သင္ၾကားေရးအစီအစဥ္၊ ပညာသင္ဆုအစီအစဥ္ေတြကို ပူးေဆာင္ရြက္ေပးေနတယ္လို႔သိရပါတယ္။ ယေန႔ေခတ္ဟာ ICT နည္းပညာေတြတိုးတက္ေနသလို မႏၱေလးကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္ ေက်ာင္း သား/ေက်ာင္းသူအတြက္ နိုင္ငံတကာစံခ်ိန္စံညႊန္းမီတဲ့ သင္ယူမႈ၊ Internship (အင္တန္းရွစ္) ကဲ့သို႔ေသာ လုပ္ငန္းခြင္အၾကိဳေလ့က်င့္ေပးနိုင္မႈေတြအျပင္ ျပည္တြင္းျပည္ပကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ဆက္သြယ္ျပီး အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားရွာေဖြေပးနိုင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ မႏၱေလးကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္မွာတက္တဲ့ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားေတြဟာ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္လမ္းေကာင္းေတြရွိလာျပီ ျဖစ္တယ္လို႔ ေဒါက္တာဆင့္ဆင့္ေအာင္ ကေျပာပါတယ္။မႏၲေလးကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္ဟာ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ ဒဟတ္ေတာေက်းရြာအနီးမွာတည္ရွိပါတယ္။ မႏၲေလးကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္ကို ၁၉၉၇ ခုႏွစ္ မွာ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ အတြင္း ဘြဲ႕ရေက်ာင္သားဦးေရ ၄၀၀၀ နီးပါးေမြးထုတ္ေပးႏိုင္ခဲ့တယ္လို႔သိရပါတယ္။ မႏၲေလးကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္ကို ယခုႏွစ္ပညာသင္ႏွစ္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္မွာ က်င္းပခဲ့တဲ့တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲမွာစုစုေပါင္းရမွတ္(၄၅၀)ႏွင့္အထက္ရရွိေအာင္ျမင္သူေတြေလၽွာက္ထားႏိုင္ၿပီး ေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူ (၂၅၀)ဦး လက္ခံေပးသြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 

 

 

Related News