သာသနဟိတကာရီဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ပညာေရးေက်ာင္းမွာ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္သင္ၾကားမယ္႔ ဒုတိယတန္းသင္ရုိးသစ္အတြက္သင္ေထာက္ကူပစၥည္းေတြလိုအပ္ေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဇြန္လ(၁)ရက္ေန႔မွာအေျခခံပညာေက်ာင္းေတြစတင္ဖြင္႔လွစ္ေနျပီျဖစ္ျပီးအဲဒိေန႔မွာပဲ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ ပညာသင္ေက်ာင္းေတြလည္း ဖြင္႔လွစ္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။အခု၂၀၁၈၂၀၁၉ပညာသင္ႏွစ္မွာစတင္ေျပာင္းလဲသင္ႀကားရမယ္႔ ဒုတိယတန္းသင္ရုိးသစ္အတြက္ သာသနဟိတကာရီဘုန္းေတာ္ကီးသင္ပညာေရးေက်ာင္းမွာသင္ေထာက္ကူပစၥည္းေတြျဖစ္တဲ႔ဖတ္စာအုပ္ေတြအျပင္တျခားဘာသာရပ္ဆိုင္ရာသင္ေထာက္ကူပစၥည္းေတြ လိုအပ္ေနတယ္လို႕သိရပါတယ္။ ဒါ႔အျပင္ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြ၀တ္ဆင္ဖို႔ ေက်ာင္းစိမ္းအက်ီၤေတြလည္းလိုအပ္ေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

အခုအေျခခံပညာေက်ာင္းေတြအျပင္ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ပညာေရးေက်ာင္းေတြမွာပါေျပာင္းလဲသင္ႀကားေနတဲ႔ဒုတိယတန္းသင္ရုိးသစ္မွာဘာသာရပ္(၁၀)ခုျဖစ္တဲ့ျမန္မာစာ၊အဂၤလိပ္စာ၊သခ်ၤာ၊လူမူေရး၊သိပၸံ၊စာရိတၱနဲ႔ျပည္သူ႕နီတိ၊ဂီတ၊ကာယပညာ၊ပန္းခ်ီဘ၀တြက္တာစတဲ႔ဘာသာရပ္ေတြပါ၀င္မွာျဖစ္ပါတယ္အဲဒီလိုဘာသာရပ္ေျပာင္းလဲလိုက္တာဟာကေလးေတြတစ္ဦးခ်င္းသင္ႀကားတာကေနအုပ္စုလိုက္သင္ယူရတာေတြရွိလာတဲ႔အတြက္သင္ခန္းစာေတြကိုပိုျပီးစိတ္၀င္စားလာမွာျဖစ္တယ္လို႕သိရပါတယ္။လက္ရွိမွာေတာ႔ဘာသာရပ္(၁၀)ဘာသာထဲကမွဖတ္စာအုပ္ေတြလိုအပ္လ်က္ရွိေနျပီးဂီတဘာသာရပ္အတြက္ပုေလြလိုအပ္ေနတဲ႔အျပင္သိပၸံဘာသာရပ္အတြက္မွန္ဘီလူးေတြလည္းလိုအပ္ေနတယ္လို႕မူလတန္းျပဆရာမတစ္ဦးကေျပာပါတယ္။

အဲဒီလိုဖတ္စာအုပ္နဲ႔သင္ေထာက္ကူပစၥည္းေတြလိုအပ္ခ်က္ရွိတဲ႔အတြက္ေက်ာင္းရွိေက်ာင္းသားဦးေရစာရင္းအလိုက္ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနကိုဖတ္စာအုပ္နဲ႔သင္ေထာက္ကူပစၥည္းေတြေတာင္းခံထားတယ္လို႕သိရပါတယ္။ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနကပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္းအရ၂၀၁၆ကေန၂၀၂၁အထိစီမံကိန္းေရးဆြဲထားပါတယ္။ဒီစီမံကိန္းအရ၂၀၁၆-၂၀၁၇ပညာသင္နွစ္ကစျပီး(kG)သင္ရုိးကိုေျပာင္းလဲခဲ႔ရာ၂၀၁၇-၂၀၁၈ပညာသင္နွစ္မွာပထမတန္းသင္ရုိးကိုေျပာင္းလဲခဲ႔ျပီး အခု၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင္နွစ္မွာ ဒုတိယတန္းသင္ရုိးကိုေျပာင္းလဲသင္ႀကားေနတာလည္းျဖစ္ပါတယ္။

 

 

Related News